Jövő héten hirdet határozatot a Legfelsőbb Bíróság a Tocsik Márta polgári peres ügyében zajló felülvizsgálati tárgyaláson. Az LB korábban olyan ítéletet hozott, hogy a Tocsiknak 804 millió forintos sikerdíjat eredményező szerződések a jogot nem, csak a jó erkölcsöt sértették meg. Az ügyészség szerint ugyanakkor jogsértés történt, és ezért Tocsiknak vissza kellene fizetni az ÁPV Rt.-től kapott pénzt.

Felülvizsgálati tárgyalást tartott hétfőn a Legfelsőbb Bíróság (LB) Tocsik Márta polgári perében. Az iratismeretést követően az LB öttagú tanácsa közölte, jövő hétfőn, szeptember 22-én hirdeti ki határozatát.

Tavaly októberben az LB már hozott egy jogerős részítéletet az ügyben. Akkor azt mondta ki, hogy Tocsik Mártának az ÁPV Rt.-vel 1996-ban kötött, összesen 804 millió forintos sikerdíjat eredményező megbízási szerződései sértik a jó erkölcsöt, és ezért semmisek. Az LB egyúttal előírta azt is, hogy a Fővárosi Bíróságnak - amely korábban első fokon elutasította a Legfőbb Ügyészség keresetét - új elsőfokú eljárást kell lefolytatnia a polgári peres ügyben.

Az LB határozata ellen a pert indító Legfőbb Ügyészség és Tocsik Márta ügyvédje is felülvizsgálati kérelemmel élt. Tocsik jogi képviselője szerint ugyanis az LB már több, egymásnak ellentmondó határozatot is hozott arról, hogy mi sérti a jó erkölcsöt. Az ügyvéd ennek a kérdésnek a tisztázását kérte a bíróságtól.

Az ügyészség azért nyújtott be felülvizsgálati kérelmet, mert szerinte az ÁPV Rt. és Tocsik Márta között kötött szerződések nemcsak a jó erkölcsöt, hanem a jogszabályokat is sértik. Az ügyészség ezért azt kérte a bíróságtól, hogy rendelje el az eredeti állapot visszaállítását, ami azt jelentené, hogy Tocsiknak vissza kellene kapnia a több mint 804 millió forintos sikerdíjat.

Az elsőrendű alperes ÁPV Rt. jogi képviselője a hétfői tárgyaláson közölte, ők nem kérik a tavaly októberi részítélet felülvizsgálatát, és elfogadják a határozat hatályban tartását.

A hosszú ideje húzódó jogvita alapja, hogy Tocsik Márta áfával együtt több mint 804 millió forintot vett fel az Állami Privatizásciós és Vagyonkezelő Rt.-től. Tocsik azért kapta a sikerdíjat, mert az ÁPV nevében ő tárgyalt az önkormányzatokkal a privatizáció által érintett belterületi földek ellenértéke ügyében.  A jogásznő feladata az volt, hogy elérje, minél kevesebb pénzt kelljen kifizetni az önkormányzatoknak.

Az ügyben büntetőjogi per is indult, amelyben végül Tocsikot idén áprilisban bűncselekmény hiányában felmentették a csalás vádja alól. A Legfőbb Ügyészség a büntetőper mellett 1996-ban elindított egy polgári pert is, amely a jelek szerint még tovább húzódik.