A Legfelsőbb Bíróság hétfői ítélete szerint jogot nem, de jó erkölcsöt sértettek Tocsik Márta szerződései, ezért semmisnek nyilvánították azokat. A bíróság a polgári per felülvizsgálati tárgyalásán új eljárásra kötelezte a Fővárosi Bíróságot (FB), így majd az FB dönti el, hogy megtarthatja-e 800 milliós sikerdíját Tocsik.

A Legfelsőbb Bíróság hétfőn ítéletet hirdetett a Tocsik Márta és a Legfőbb Ügyészség közötti polgári per felülvizsgálati tárgyalásán. A bíróság fenntartotta azt a tavaly októberi köztes ítéletet, amely szerint jogot nem, csak jó erkölcsöt sértettek Tocsik sikerdíjas szerződései.

Az LB kimondta azt is, hogy ezért a szerződések semmisek, de arról nem határozott, hogy ez pontosan milyen következményekkel jár a jogászra nézve. A Legfelsőbb Bíróság ugyanis ennek eldöntését a Fővárosi Bíróságra bízta: az FB-nek új eljárásban kell határoznia arról, hogy megtarthatja-e Tocsik a 800 milliós sikerdíjat, vagy kamatostul vissza kell-e fizetnie azt.

A Legfőbb Ügyészség keresetében azt kérte, hogy a bíróság mondja ki semmisségét azoknak az alperesek - Tocsik Márta és az ÁPV Rt. - között 1996-ban megkötött megbízási szerződéseknek, amelyek eredményeként az ÁPV Rt. 804 millió forint sikerdíjat fizetett ki Tocsik Mártának. A Legfőbb Ügyészség keresetének helyt adó bírósági döntés esetén Tocsik Mártának kamatokkal kellene visszafizetnie korábban felvett megbízási díját. 

Tavaly októberben az LB jogerős másodfokú közbenső ítéletében annyiban helyt adott a Legfőbb Ügyészség keresetének, hogy jó erkölcsbe ütközés címén kimondta a szerződések semmisségét, a jogkövetkezmények tekintetében pedig új elsőfokú eljárásra utasított.

A jogerős ítéletet Tocsik Márta és a Legfőbb Ügyészség egyaránt felülvizsgálati kérelemmel támadta, ezért kellett most határoznia a bíróságnak. A Legfőbb Ügyészség azt kérte: a bíróság mondja ki, hogy a szerződések jogszabályba is ütköznek, nem csupán a jó erkölcsbe, Tocsik Márta jogi képviselője viszont a jó erkölcsbe ütközés vonatkozásában vitatta az LB jogerős döntését.

A hosszú ideje húzódó jogvita alapja, hogy Tocsik Márta áfával együtt több mint 804 millió forintot vett fel az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Rt.-től. Tocsik azért kapta a sikerdíjat, mert az ÁPV nevében ő tárgyalt az önkormányzatokkal a privatizáció által érintett belterületi földek ellenértéke ügyében. Az ügyben büntetőjogi per is indult, amelyben végül Tocsikot idén áprilisban bűncselekmény hiányában felmentették a csalás vádja alól.