Tiltakoznak a melegek nyugdíjának elutasítása miatt

Nyílt levélben tiltakozik a Magyar Helsinki Bizottság az ellen, hogy a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság - korábbi döntését visszavonva - mégis megtagadja az özvegyi nyugdíj kifizetését egy homoszexuális férfinak. A jogvédő szervezet szerint a hivatal döntése súlyosan diszkriminatív és alkotmánysértő. Az igazgatóság szerint a melegek csak 2006-tól jogosultak a tíz együtt töltött év után adható özvegyi nyugdíjra, mivel 1996-ban született törvény az azonos nemű párok együttéléséről. A jogvédők szerint azonban a törvény megszületésével egy időben fel kellett volna számolni a diszkriminatív helyzetet.

A Nyugdíjfolyósító Igazgatóság - megváltoztatva korábbi döntését - mégsem fizet özvegyi nyugdíjat egy homoszexuális férfinak. A nyugdíjfolyósító szerint csak 2006-tól járhat melegeknek az özvegyi nyugdíj. A járulékot ugyanis tíz év együttélés után kaphatják meg a megözvegyülő emberek. A hivatal szerint azonban így legkorábban három év múlva jár melegeknek az özvegyi nyugdíj, mert az azonos nemű párok együttélését csak 1996-óta ismerik el a törvények.

A döntés miatt a Magyar Helsinki Bizottság jogvédő szervezet nyílt levélben fordult a Nyugdíjfolyósító Igazgatósághoz. A levél szerint "súlyosan diszkriminatív és a jogbiztonság alkotmányos elvébe ütköző, hogy az igazgatóság vissza kívánja vonni annak a meleg férfinak megítélt özvegyi nyugdíjat, aki - több, mint 10 év együttélés után - az év elején veszítette el azonos nemű élettársát".

A jogvédők levele szerint az Alkotmánybíróság 14/1995-ös határozata kimondta: "az alkotmányba ütköző megkülönböztetésnek minősül az, ha a közös háztartásban érzelmi és gazdasági közösségben együtt élő személyek közül az azonos neműekre az élettársi viszonyt szabályozó törvényhely nem vonatkozik". Ezután született meg az 1996-os jogszabály, amely lehetővé teszi az azonos neműek együttélését is. A Helsinki Bizottság szerint azonban "sem a bírói testületnek, sem a jogalkotónak nem az volt a szándéka, hogy az azonos és különnemű élettársak közötti különbségtétel 2006-ban szűnjön meg".

"A jogállamisággal összeegyeztethetetlen és képtelen a polgári törvénykönyv-módosítás olyan értelmezése, amely a jogalkalmazás során figyelmen kívül hagyja annak lényegét, egy évtized múltán is fenntartva a diszkriminatív helyzetet" - olvasható a dokumentumban. A levél írói felszólítják az igazgatóságot, "hogy az alkotmány rendelkezéseivel és az egyetemes emberi jogok szellemiségével összhangban" tevékenykedjen és "tartózkodjon mindennemű hátrányos megkülönböztetéstől".

Súlyosan diszkriminatívnak ítélte a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság döntését Lévai Katalin esélyegyenlőségi miniszter is. Lévai - az esélyegyenlőségi kormányhivatal által kiadott közlemény szerint "a törvénysértő döntés érvénytelenítését követeli". Mint a közlemény fogalmaz: "Az esélyegyenlőségi miniszter szerint az Alkotmánybíróságnak, valamint az Országgyűlésnek az 1996-os törvényi meghatározással az volt a szándéka, hogy az azonos nemű élettársakat a különneműekkel azonos jogok illessék meg, valamint a hátrányos megkülönböztetés közvetlenül a törvény hatályba lépését követően szűnjön meg". A dokumentum szerint Lévai felszólította a nyugdíjfolyósítót, hogy vonja vissza döntését.

KAPCSOLÓDÓ CIKK