Medgyessy sajtópert nyert a Magyar Nemzet ellen

"A Magyar Nemzet hamis látszat keltésével kétségbe vonta azt a tényt, hogy Medgyessy Péter 2001. szeptember 30-ig volt az Inter-Európa Bank (IEB) igazgatótanácsának elnöke" - áll a Fővárosi Bíróság az újságot elmarasztaló, nem jogerős ítéletében. A lap ez év szeptember 11-i első oldalon induló "Medgyessy Péter csapdában", illetve "Inter-Európa Bank buktafesztivál" alcímű írása tartalmazta azt is, hogy az ORFK szerint 2001. szeptember 14-e után többmilliárdos illegális átutalásokra került sor a banknál. A Magyar Nemzet fellebbez az ítélet ellen.

Az elsőfokú ítélet szerint a cikk olyan megfogalmazásai, mint például, hogy Medgyessy Péternek "látszólag sikerült tisztáznia" magát, "állítása szerint", a 2001. szeptember 30-i távozás "valótlanságát igazolja, hogy...", alkalmasak arra, hogy kétségbe vonják: valóban 2001. szeptember 30-án szűnt meg Medgyessy Péter  elnöki tisztsége az IEB-nél. Ezzel szemben a bíróság szerint valós tény az, hogy 1998 szeptemberében hároméves határozott idejű megbízatást kapott Medgyessy Péter a banknál, és ez a törvény erejénél fogva minden külön aktus nélkül megszűnt 2001. szeptember 30-án. 

A bíróság rámutatott arra is, hogy az eset elbírálásánál alapvető volt a cikk megírásának dátuma: 2003. szeptember 11-e. Ugyanis akkor már egy hete valós adatokat tartalmazott a Fővárosi Bíróság Cégbíróságának közhitelű nyilvántartása, és a laptól elvárható lett volna ennek közlése. A Fővárosi Bíróság szóbeli indoklásában megjegyezte: nem foglalkozott azzal, történt-e valamiféle mulasztás a bank vagy esetleg a felperes részéről a változásbejelentés kapcsán.

A kereset nem tartalmazta, de a miniszterelnök ügyvédje a tárgyaláson megjegyezte, hogy a kifogásolt cikk lényegében pénzmosással hozta összefüggésbe Medgyessy Pétert.

A Magyar Nemzet jogi képviselője a keddi tárgyaláson azzal érvelt, hogy Medgyessy Péter bankvezetői tisztségének 2001. szeptember 30-i lejártát több mint fél év után, 2002 májusában jelentették be a cégbíróságon. Akkor is valótlan tartalommal történt a változásbejegyzés, és csak 2003. szeptember 2-án javították ki 2001. szeptember 30-ára visszamenő hatállyal. A Magyar Nemzet jogi képviselője a tárgyaláson úgy vélekedett: 2001. szeptember 30-a után Medgyessy Péter és az IEB "lebegtette" az elnöki tisztségben történt változás ügyét, így még a pénzintézet alapító okiratában rögzített öttagú igazgatótanács működésének szabályossága is kérdéses.

A miniszterelnök jogi képviselője ezzel összefüggésben a tárgyaláson azt hangsúlyozta, hogy Medgyessy Péter az ügyben teljesen jóhiszeműen járt el. Már 2001 nyarán bejelentette a bankban, hogy más irányú elfoglaltsága miatt nem kívánja meghosszabbítani elnöki tisztségét. A banknál, illetve a cégbíróságnál történt esetleges adminisztratív mulasztások pedig nem róhatók Medgyessy Péter terhére.

A Fővárosi Bíróság szeptember elején sajtóközleményben tudatta, hogy az IEB elnöki posztjával kapcsolatos 2002. évi változásbejegyzés során hiba történt, ugyanis Medgyessy Péter megbízatása megszűnésének időpontjaként nem 2001. szeptember 30-a, hanem az erre vonatkozó IEB-közgyűlési határozat 2002. április 29-i dátuma szerepelt. A hibát a bank kérelmére 2003. szeptember 2-án javította ki a Fővárosi Bíróság Cégbírósága.

A Magyar Nemzet jogi képviselője az MTI érdeklődésére jelezte, hogy fellebbeznek az elsőfokú ítélet ellen.