1990. július 31. - Göncz Árpád ideiglenes köztársasági elnök, Antall József miniszterelnök javaslatára augusztus 1-jei hatállyal kinevezte a Magyar Televízió elnökévé Hankiss Elemért, aki július 31-én letette a hivatali esküt.

1993. január 6. - Hankiss Elemér, a televízió elnöke felmentését kérte Göncz Árpád köztársasági elnöktől.

1993. január 22. - Antall József miniszterelnök bejelentette,  hogy az új elnök kinevezéséig Nahlik Gábor alelnök vezeti a televíziót.

1994. július 7. - Boross Péter kormányfő javaslatára Göncz Árpád államfő felmentette Nahlik Gábort a televízió alelnöki tisztségéből. A továbbiakban az intézményt - ideiglenesen - Szilárd Tibor gazdasági igazgató vezette.

1994. július 20. - Göncz Árpád államfő felmentette tisztségéből Hankiss Elemért, a televízió korábban lemondott elnökét, akit - Horn Gyula miniszterelnök előterjesztésére - Horváth Ádám követett az elnöki székben.

1995. november 20. - Horváth Ádám elnök 1996. január 1-jei hatállyal lemondott tisztségéről, mert nem értett egyet a kormány által jóváhagyott médiatörvény tervezetével.

1996. január 1. - Horváth Ádám lemondását követően a televízió vezetését Székely Ferenc alelnök vette át ügyvezető elnöki minőségben.

1996. augusztus 6. - A médiatörvény alapján létrejött Magyar Televízió Közalapítvány kuratóriuma Peták Istvánt választotta a leendő Magyar Televízió Részvénytársaság elnökévé.

1996. október 1. - Megalakult a Magyar Televízió Részvénytársaság. Megkötötték azt a szerződést is, amelynek értelmében - megbízásos jogviszonyban - Peták István látja el az rt. elnöki teendőit. Az új elnök átvette a televízió vagyonát a kuratóriumtól.

1998. január 6. - A Magyar Televízió Közalapítvány kuratóriuma Peták Istvánt felmentette elnöki tisztségéből, mert az elnök több alkalommal megszegte a törvényi előírásokat és a kuratórium határozataiban foglaltakat. Egyidejűleg Horváth Lórántot, az MTV Rt. gyártási alelnökét bízta meg a részvénytársaság ideiglenes ügyvivői elnöki feladatainak ellátásával.

1999. május 13. - Alelnöki posztjának megtartásával lemondott az MTV Rt. ügyvezető elnöki posztjáról Horváth Lóránt. Utóda Szabó László Zsolt lett.

1999. július 8. - A Magyar Televízió Közalapítvány kuratóriuma az MTV Rt. elnökévé választotta Szabó László Zsoltot, aki addig ügyvezetőként látta el az elnöki teendőket.

2001. február 27. - Szabó László Zsolt lemondott elnöki tisztségéről.

2001. március 27. - A Magyar Televízió Közalapítvány kuratóriuma megbízta Mendreczky Károly általános alelnököt, hogy az új elnök megválasztásáig ügyvezető alelnökként irányítsa a közszolgálati intézményt.

2001. július 12. - A televízió Közalapítvány kuratóriuma az MTV Rt. elnökévé választotta az addigi ügyvezető alelnököt, Mendreczky Károlyt.

2002. július 16. - Mendreczky Károly bejelentette azonnali hatályú lemondását. A kuratórium elnöksége még aznap közleményben hozta nyilvánosságra, hogy a médiatörvény értelmében a Magyar Televíziót az új elnök megválasztásáig Ragáts Imre elnöki jogkörrel felruházott alelnök irányítja.

2003. május 27. - Ragáts Imrét, a Magyar Televízió Rt. ügyvezető alelnökét választotta meg elnökké a közintézmény közalapítványának kuratóriuma.