Lőgyakorlatra járhatnak a középiskolások

Jövőre katonai ismereteket is tanulhatnak a diákok a középiskolákban, az oktatási tárca ugyanis elfogadta a Honvédelmi Minisztérium erre vonatkozó akkreditációs kérelmét. A képzés keretében nemcsak tantermi órák, hanem gyakorlati foglalkozások - például lőgyakorlat és erdei tájékozódás - is lesznek. A diákok legfeljebb légfegyverrel vagy kispuskával lőhetnek, harcászati fegyvereket nem vehetnek majd a kezükbe.

Míg tíz-tizenöt évvel ezelőtt még a legtöbb iskolában a diákok részesültek valamilyen honvédelmi, katonai oktatásban, addig mára ezek szinte teljesen eltűntek. A Honvédelmi Minisztérium (HM) ezért úgy döntött, hogy újra kell éleszteni ezt a fajta oktatást - mondta az [origo]-nak a HM Oktatási és Tudományos Főosztályának (OTF) munkatársa, Mező János alezredes.

A katonai oktatási osztály kiemelt főtisztje szerint erre már csak azért is szükség van, mert hamarosan megszűnik a sorkatonaság, helyére önkéntes haderő lép majd, a pályaválasztó fiataloknak azonban nincs megfelelő alkalmuk az információszerzésre.

Az OTF az oktatási tárcához benyújtott egy akkreditációs kérelmet, hogy a középiskolákban tantárgy lehessen a katonai ismeretekből, és hogy a diákok érettségit is tehessenek ebből a tárgyból. (A HM távolabbi tervei között szerepel az is, hogy a felsőoktatásba kissé más jellegű, úgynevezett honvédelmi ismereti órákat építsen be.) Mező közlése szerint az OM elfogadta a középiskolai oktatásra vonatkozó kérelmet, ami azt jelenti, hogy a 2004/2005-ös tanévben több iskolában tanítani fogják a katonai ismereteket. Az intézmények maguk dönthetik el, hogy felveszik-e a tárgyat. Ha egy diák úgy dönt, érettségi vizsgát is tehet majd katonai ismeretekből.

Az OTF december 10-én tartott egy konferenciát, amelyen 53 középiskola volt jelen. A rendezvényen előadásokat tartottak a bevezetendő tantárgyról, és ajánlásokat tettek annak oktatásához. Mező elmondása szerint vegyes volt a kép a konferencián: az ország minden részéről - Győrtől a fővároson át Tiszavasvárig - érkeztek a gimnáziumok és a szakközépiskolák képviselői.

Az akkreditációs kérelemmel párhuzamosan az oktatáshoz szükséges tankönyv is elkészült. A könyv tervezetét a HM által fenntartott győri Béri Balogh Ádám Honvéd Középiskola és Kollégium tanárai szerkesztették. A könyv nyomdai elkészítésére és forgalmazására közbeszerzési pályázatot írtak ki, amelyet az OKKER Kft. nyert meg Mező János tájékoztatása szerint.

Forrás: www.honvedelem.hu
Ilyen nem lesz az órákon

Az OTF azt ajánlja az érdeklődő iskoláknak, hogy négyéves képzésben oktassák majd a 208 tanórát felölelő katonai ismereteket. A főosztály szerint az oktatásnak a "katonai életforma és terminológia megismerését, a katonai tulajdonságok, szokások kialakítását, a hivatásszeretetre való nevelést" érdemes megcéloznia. A tantárgy oktatása jelentősen hozzájárul az állampolgári ismeretek szélesítéséhez, bővítéséhez is.

Az érintett iskoláknak nem kell majd külön ezzel a tantárggyal foglalkozó tanárt felvenniük. Mező elmondása szerint ugyanis az egyes részeket, vagy akár témaköröket az ehhez közelálló tárgyak tanárai oktathatnák: a tereptan jelentős részét például bevállalhatja a földrajztanár. Vannak persze olyan elemek, amelyek tanítására valószínűleg érdemes lesz külső oktatókat, hivatásos katonákat felkérni. Ilyen lehet például a lőelmélet vagy az alaki rendszergyakorlat oktatása.

A katonai órákat választó diákok számára vélhetően a legizgalmasabbak a gyakorlati foglalkozások lesznek. Mező János példaként hozta: míg a röppályát, a lövéshez kapcsolódó jelenségeket tanteremben is meg lehet tanulni, a célzást, a lövést csak lőgyakorlaton lehet elsajátítani. Az alezredes ugyanakkor felhívta a figyelmet arra, hogy a diákok csak légfegyverrel, a magasabb évfolyamokon kispuskával gyakorlatozhatnak. Harcászati fegyvert, gépkarabélyt semmiképp sem vehetnek a kezükbe. Gyakorlati órán oktatják majd a tereptan egyes elemeit is. A térképismeretet még tanteremben tanulják meg a diákok, lesznek azonban olyan foglalkozások, amikor kiviszik őket terepre, például egy erdőbe, és ott kell megmutatniuk, mennyire tudnak biztosan tájékozódni.

KAPCSOLÓDÓ CIKK