A református egyetem nem támogatja, hogy képzéseiben homoszexuálisok - pontosabban "homoszexuális életmódot folytatók" - részt vegyenek. Az egyetem kari tanácsának állásfoglalása szerint a melegeknek el kell fojtaniuk vágyaikat és el kell rejteniük szexuális beállítottságukat. Az Öt Kenyér Keresztény Közösség a Homoszexuálisokért nevű szervezet szerint az állásfoglalás "buta és szűklátókörű", ráadásul merevsége szokatlan a református egyháztól. A Magyarországi Református Egyház szóvivője megalapozottnak tartja az egyetem állásfoglalását. Az Esélyegyenlőségi Kormányhivatal illetékese holnap ad ki nyilatkozatot. Kolláth György alkotmányjogász az [origo]-nak elmondta: a hátrányos megkülönböztetést tiltja az Alkotmány, mely az egyházakra ugyanúgy vonatkozik, mint más szervezetekre.

Az egyház a Biblia alapján nem helyeselheti a homoszexuális kapcsolatok megáldását, a homoszexuális párok házasságkötését, gyermekvállalását, homoszexuális életet folytató vagy azt propagáló vallástanárok és lelkészek képzését, szolgálatba állítását, illetve szolgálatban tartását - olvasható a Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kara Kari Tanácsa januárban közzétett állásfoglalásában. A homoszexuális viselkedést a Biblia egyértelműen Isten rendje elleni véteknek nevezi, és egyetlen olyan helyet sem találunk a Szentírásban, ahol megengedő vagy pozitív megítélés alá esne - áll a reformatus.hu-n nyilvánosságra hozott állásfoglalásban.

A dokumentum szerint a szexualitásnak kizárólag férfi és nő között van helye, ennek egyetlen alternatívája van: az önmegtartóztatás. Homoszexuális hajlam esetén az egyház az egyetlen etikus megoldásnak azt tartja, hogy az illető lemond a homoszexuális vágyairól. "Mivel tudjuk, hogy a homofil beállítottság kialakulása az érintettek jelentős részénél nem genetikai eredetű, hanem szocializációs és nevelési tényezőkre vezethető vissza, biztatnunk kell az ilyen embertársainkat arra, hogy vegyenek igénybe a lelkigondozói támogatás mellett pszichoterápiás segítséget is" - áll a tanulmányban.

Németh Dávid, a Hittudományi Kar dékánja szerint az állásfoglalásból is kiderül, hogy az egyház hol húzza meg a határt ebben a kérdésben: másként értékelik a homoszexualitásra való hajlamot és a "homoszexuális életmódot". Utóbbin azt értik, ha valaki nyíltan vállalja, hogy homoszexuális, illetve élettársi kapcsolatban él egy vele azonos neművel. Aki pedig "homoszexuális életmódot" folytat, a református egyetem nem tartja alkalmasnak arra, hogy részt vegyen az egyetemi oktatáson, majd később szolgálatba álljon. A Károli Gáspár Református Egyetemen két szakon - lelkészképző és vallástanár - oktatnak, vagyis mindkét szak elvégzését követően gyülekezeti munka vár a lelkészekre, illetve tanárokra. Az egyetem dékánja szerint ez indokolja ezt az állásfoglalást, ha lenne teológus szak, a teológus hallgatókra, akik később nem gyülekezetben végzik a munkájukat,  ez nem vonatkozna - mondta Németh Dávid dékán az [origo]-nak.

Az egyetem dékánja a homoszexuális életet élők kizárását ahhoz hasonlította, hogy a lelkészképző és a vallástanár szakokon eddig is volt alkalmassági vizsga, vagyis a jelentkezőnek nemcsak a tudásbeli, hanem spirituális képességeiről is számot kellett adnia. "Ha valaki botfülű, ne menjen a zeneakadémiára" - mondta a dékán. Ha pedig valaki a képzés évei alatt változik meg, illetve derül ki róla, hogy az egyetem számára elfogadhatatlan az életmódja, annak távoznia kell a református egyetemről. Az állásfoglalás elkészítését tanulmányi munka előzte meg, a hallgatók is elkészítették javaslatukat, bár utóbbi nem egyezik minden ponton a végleges verzióval - mondta a dékán. Németh Dávid ugyanakkor hozzátette: szeretnék, ha az egyházon belül párbeszéd kezdődne erről a kérdésről, meghallgatják az ellenvéleményeket is. A kari tanács szerint elengedhetetlen, hogy a Magyarországi Református Egyház Zsinata mielőbb állásfoglalást adjon ki, amelyben a szexuáletika minden területére kiterjedő tanítást fogalmaz meg az egyház közössége számára.