Arató Gergely vagyonnyilatkozata - 2004 február

Név: Arató Gergely
Házastárs: Kinisch Andrea
Gyerekek: Erik Barnabás

Ingatlanok:
Település neve: Gyál
Ingatlan területnagysága: 300 m2
Művelési ága: telek
Épület jellege: lakóház, 168 m2
Ingatlan jogi jellege:
Nyilatkozó jogállása: tulajdonos
Tulajdoni hányad: 50 %
Szerzés címe, ideje: 2003

Gépjárművek:
Típus: Nissan Serena
Szerzés ideje, jogcíme: 2003, vásárlás

Típus: Dodge Caravan 91
Szerzés ideje, jogcíme: 2002, vásárlás

Védett műalkotás, gyűjtemény:

Egyéb, a képviselői alapdíj hathavi összegét meghaladó értékű ingóság:

Értékpapír:
Takarék:
Hathavi alapdíjat meghaladó készpénz: 800000 Ft.
Hathavi alapíjat meghaladó pénzkövetelés:
Forint:
Deviza:
Egyéb:

Egyéb vagyontárgy:

Tartozások:
Köztartozás:
Pénzintézetnek: 7 000 000 Ft.
Magánszemélynek:

Jövedelemnyilatkozat:
Foglalkozás: tanár
Munkahely: Zrínyi Miklós Gimnázium
Szünetelteti-e: nem
Jövedelem: 25 000 Ft.

Foglakozáson kívüli jövedelem:
Tevékenység: önkormányzati biz. külső tag
Kifizető: Bp. Kőbányai Önkormányzat
Jövedelem rendszeressége: havi
Összege: 50 000 Ft.

Tevékenység: Kórházi FF tagja
Kifizető: Bp. Kőbányai Önkormányzat
Jövedelem rendszeressége: havi
Összege: 40 000 Ft.

Gazdasági érdekeltség:
Társaság neve:
Formája:
Érdekeltség formája:
Tulajdonosi hányad:
Tisztség:

Juttatások:
Juttatás, ideje, értéke: Nokia 6310, 2002, 20 000 Ft.
Juttatás, ideje, értéke: Compaq Idaq, 2002, 120 000 Ft.
Juttatás, ideje, értéke: laptop, 2003, 665 000 Ft. 

Ajándék:

Vagyonnyilatkozatok "A" - 2004 február

KAPCSOLÓDÓ CIKK