Név: Balogh József János
Házastárs:
Gyerekek:

Ingatlanok:
Település neve: Fülönháza
Ingatlan területnagysága: 5755m2
Művelési ága: háztáji telek
Épület jellege: lakóház, 163m2, gazdasági épület 139m2,dohányszárító 240m2
Ingatlan jogi jellege: családi ház
Nyilatkozó jogállása: tulajdonos
Tulajdoni hányad: 50 %
Szerzés címe, ideje: ajándékozás 1983, dohányszárító építés 1997

Település neve: Fülönháza
Ingatlan területnagysága: 80,888 m2
Művelési ága: szántó
Épület jellege:
Ingatlan jogi jellege:
Nyilatkozó jogállása: tulajdonos
Tulajdoni hányad: 50 %
Szerzés címe, ideje: vétel 71,634m2 1993, 9,254m2 1997.

Gépjárművek:
Típus: Mercedes 190D
Szerzés ideje, jogcíme: vétel, 1997

Típus: Mercedes 250 TD
 Szerzés ideje, jogcíme: vétel, 2003.

Védett műalkotás, gyűjtemény:

Egyéb, a képviselői alapdíj hathavi összegét meghaladó értékű ingóság:

Megtakarítás
Értékpapír:
Takarék:
Hathavi alapdíjat meghaladó készpénz:
Hathavi alapíjat meghaladó pénzkövetelés:
Forint:
Deviza:
Egyéb:

Egyéb vagyontárgy:

Tartozások:
Köztartozás:
Pénzintézetnek: Oroszlány és Vidéke Takarék Szövetkezet 1 200 000 Ft.
                          CIB lízing RT. 1 400 000 Ft.
Magánszemélynek:

Jövedelemnyilatkozat:
Foglalkozás: megyei közgyűlési képviselő
Munkahely: BKKM közgyűlés
Szünetelteti-e:
Jövedelem: 70 000 Ft.

Foglakozáson kívüli jövedelem:
Kifizető:
Jövedelem rendszeressége:
Összege:

Gazdasági érdekeltség:
Társaság neve:
Formája:
Érdekeltség formája:
Tulajdonosi hányad:
Tisztség:

Juttatások:
Juttatások ideje, értéke: laptop, 2003, 655 000 Ft.

Ajándék:

Vagyonnyilatkozatok "B" - 2004 február