Név: dr. Baráth Etele
Házastárs: dr. Madarász Gabriella
Gyerekek: Gergely, Péter, András

Ingatlanok:
Település neve: Leányfalu
Ingatlan területnagysága: 1000m2
Művelési ága: lakótelek
Épület jellege: lakóház 80m2, 168m2 építés alatt
Ingatlan jogi jellege: családi ház
Nyilatkozó jogállása: tulajdonos, haszonélvező
Tulajdoni hányad:
Szerzés címe, ideje: vásárlás 1979, 1986 óta épül

Település neve: Budapest, I.
Ingatlan területnagysága: 963m2
Művelési ága: lakóház, udvar
Épület jellege:lakás 220m2, teljes alapterület 556m2
Ingatlan jogi jellege: osztatlan közös tul.
Nyilatkozó jogállása: tulajdonos
Tulajdoni hányad: 3890 10000
Szerzés címe, ideje:kivásárlás 1996-98

Település neve: Velence, Olaszo.
Ingatlan területnagysága:
Művelési ága: idegenforg. terület
Épület jellege: üdülő
Ingatlan jogi jellege: társasház
Nyilatkozó jogállása: tulajdonos
Tulajdoni hányad:69,8 /100000
Szerzés címe, ideje: vásárlás

Gépjárművek:
Típus:
Szerzés ideje, jogcíme:

Védett műalkotás, gyűjtemény:
szobrok,10 db.,vásárlás, ajándék, 1989-2003
Festmények, 20, vásárlás, ajándék, 1967-2003

Egyéb, a képviselői alapdíj hathavi összegét meghaladó értékű ingóság:

Megtakarítás
Értékpapír: életbizt., 3 000 000
                  vagyonbizt., 50 000 000
                  vagyonbizt., 30 000 000
Takarék:
Hathavi alapdíjat meghaladó készpénz: 3 000 000
Hathavi alapíjat meghaladó pénzkövetelés:
Forint:
Deviza:
Egyéb:

Egyéb vagyontárgy: bútorok

Tartozások:
Köztartozás: 700 000 illeték
Pénzintézetnek: hitel 8 500 000
                                   3 000 000
Magánszemélynek:

Jövedelemnyilatkozat:
Foglalkozás: pol. államtitkár
Munkahely: MEH
Szünetelteti-e: nem
Jövedelem: 638 000

Foglakozáson kívüli jövedelem: o.gy. képviselő
Kifizető:o.gy.
Jövedelem rendszeressége: havi
Összege: 80 000

Gazdasági érdekeltség:
Társaság neve: AKTOR BT.
Formája:BT.
Érdekeltség formája: kültag
Tulajdonosi hányad: 50 %
Jelenlegi arány: 30 %
Tisztség:

Juttatások:
Juttatások, ideje, értéke: Pannon Nokia 6310i, 2002, 20 000 Ft.
                                       COMPAQ IPAQ 3870, 2002, 160 000 Ft.
                                       COMPAQ EUO 410C, 2003, 655 000 Ft.

Ajándék:

Vagyonnyilatkozatok "B" - 2004 február