Becsó Zsolt vagyonnyilatkozata - 2004 február

Név: Becsó Zsolt
Házastárs:
Gyerekek:

Ingatlanok:
Település neve: Pásztó
Ingatlan területnagysága: 29m2
Művelési ága:
Épület jellege:lakóház
Ingatlan jogi jellege: társasház
Nyilatkozó jogállása: tulajdonos
Tulajdoni hányad: 100 %
Szerzés címe, ideje: vétel, 1994

Település neve: Salgótarján
Ingatlan területnagysága: 95m2
Művelési ága:
Épület jellege: lakóház
Ingatlan jogi jellege: társasház
Nyilatkozó jogállása: tulajdonos
Tulajdoni hányad: 50 %
Szerzés címe, ideje: vétel, 2000

Település neve: Salgótarján
Ingatlan területnagysága: 18m2
Művelési ága:
Épület jellege: garázs
Ingatlan jogi jellege:
Nyilatkozó jogállása: tulajdonos
Tulajdoni hányad: 50 %
Szerzés címe, ideje: vétel, 2000

Gépjárművek:
Típus: VW Passat
Szerzés ideje, jogcíme: 2003, vétel

Védett műalkotás, gyűjtemény:

Egyéb, a képviselői alapdíj hathavi összegét meghaladó értékű ingóság:

Megtakarítás
Értékpapír: OPTIMA, 4 500 000
                   Takarékszámla, 1 900 000
Takarék: 770 000
Hathavi alapdíjat meghaladó készpénz: 1 100 000
Hathavi alapíjat meghaladó pénzkövetelés:
Forint:
Deviza:
Egyéb:

Egyéb vagyontárgy:

Tartozások:
Köztartozás:
Pénzintézetnek: 1 400 000
Magánszemélynek:

Jövedelemnyilatkozat:
Foglalkozás:
Munkahely:
Szünetelteti-e:
Jövedelem:

Foglakozáson kívüli jövedelem: megyei önkorm. képviselő
Kifizető: Nógrád Megyei Önkorm. Közgy.
Jövedelem rendszeressége:havi
Összege:150 000

Gazdasági érdekeltség:
Társaság neve: ARA-COELI
Formája: Kft.
Érdekeltség formája: tulajdonos
Tulajdonosi hányad: 50 %
 Jelenlegi arány: 50 %
Tisztség:

Juttatások:
számítógép, 2003, 500 000

Ajándék:

Vagyonnyilatkozatok "B" - 2004 február

KAPCSOLÓDÓ CIKK