Név: Béki Gabriella
Házastárs:
Gyerekek:

Ingatlanok:
Település neve: Budapest, XIX.
Ingatlan területnagysága: 59m2
Művelési ága:
Épület jellege: lakóház
Ingatlan jogi jellege: szöv. ház
Nyilatkozó jogállása: tulajdonos
Tulajdoni hányad:
Szerzés címe, ideje: 1979, vásárlás

Település neve: Bp., IX.
Ingatlan területnagysága: 53m2
Művelési ága:
Épület jellege: lakóház
Ingatlan jogi jellege: társasház
Nyilatkozó jogállása: tulajdonos
Tulajdoni hányad: 66 %
Szerzés címe, ideje: vásárlás, 2002

Település neve: Biatorbágy
Ingatlan területnagysága: 1600 m2
Művelési ága: zártkert
Épület jellege: 30m2, gazd. ép.
Ingatlan jogi jellege: zártkert
Nyilatkozó jogállása: tulajdonos
Tulajdoni hányad: 50 %
Szerzés címe, ideje: vásárlás, 1984

Gépjárművek:
Típus: Opel Astra
Szerzés ideje, jogcíme: vásárlás, 2002

Védett műalkotás, gyűjtemény:

Egyéb, a képviselői alapdíj hathavi összegét meghaladó értékű ingóság:

Megtakarítás
Értékpapír: Indián nyár NN bizt., 1 900 000
Takarék:
Hathavi alapdíjat meghaladó készpénz:
Hathavi alapíjat meghaladó pénzkövetelés:
Forint:
Deviza:
Egyéb:

Egyéb vagyontárgy:

Tartozások:
Köztartozás:
Pénzintézetnek:
Magánszemélynek:

Jövedelemnyilatkozat:
Foglalkozás:
Munkahely:
Szünetelteti-e:
Jövedelem:

Foglakozáson kívüli jövedelem:
Kifizető:
Jövedelem rendszeressége:
Összege:

Gazdasági érdekeltség:
Társaság neve:
Formája:
Érdekeltség formája:
Tulajdonosi hányad:
Tisztség:

Juttatások:

Ajándék:

Vagyonnyilatkozatok "B" - 2004 február