A Fővárosi Bíróság pénteken hatályon kívül helyezte azt a határozatot, melyben a Károli Gáspár Református Egyetem Kari Tanácsa eltanácsolt egy hallgatót homoszexuális beállítottsága miatt. A bírósági döntés szerint a diákot vissza kell vennie az egyetemnek a hallgatók közé. Az eltanácsolt diák az [origo]-nak elmondta: bízik benne, hogy a jövő héten megbeszélheti az egyetem vezetőségével, hogyan folytathatja tanulmányait.

A Fővárosi Bíróság pénteken soron kívül megtartott tárgyaláson hatályon kívül helyezte a Károli Gáspár Református Egyetem Kari Tanácsának 2003. novemberi határozatát, amelyben az egyetem egyik hallgatóját homoszexuális beállítottsága miatt eltanácsolták. A ítélet ellen nem lehet fellebbezni - áll a bíróság közleményében. Az indoklás szerint a felsőoktatásról szóló törvény hatálya kiterjed az egyházak által fenntartott felsőoktatási intézményekre is. A hallgatói jogviszonyt csak fegyelmi eljárás keretében lehet megszüntetni, amennyiben annak feltételei fennállnak, ugyanakkor az egyetem belső szabályzata sem tartalmaz olyan kitételt, amelynek alapján a homoszexuális diák hallgatói jogviszonya megszüntethető lett volna. Emellett az egyetem eljárása, valamint a határozat sem felelt meg az államigazgatási eljárásról szóló törvény rendelkezéseinek. A döntés értelmében a fiatalember hallgatói jogviszonyát helyre kell állítani.

Az eltanácsolt hallgató, Csatádi Gábor az [origo]-nak elmondta: jövő héten szeretné megbeszélni az egyetem vezetőségével, hogyan folytathatná tanulmányait. Az egyetem egyelőre nem kereste meg, de bízik benne, hogy amint mindannyian kézhez kapják az írásos bírósági határozatot, elindul a párbeszéd közöttük.

A pénteki tárgyaláson részt vett az eltanácsolt diák és édesapja is, az egyetem részéről pedig Németh Dávid dékán. A tárgyalóteremben - hallgatóként - sok egyetemista is megjelent. Az ítélet állítólag meglepte az egyetem dékánját, aki nyilatkozni azonban nem akart a sajtónak. A dékáni titkárságon az [origo]-nak azt mondták, hogy nem nyilatkoznak, amíg kézhez nem kapják a bírósági ítéletet. Ezt követően rendkívüli kari tanács ül össze, és itt döntenek a további lépésekről.

A Károli Gáspár Református Egyetemet fenntartó Dunamelléki Református Egyházkerület és az Esélyegyenlőségi Kormányhivatal egyelőre nem nyilatkozott a bírósági határozatról.

Az egyetem kari tanácsa azt követően zárta ki hallgatói közül Csatádi Gábort, hogy a hallgató lelkész-pszichológusának elmondta: megfordult a fejében a homoszexualitás gondolata, mert a lányok sosem érdeklődtek iránta. A mozgás- és beszédsérült fiatalember édesapja bírósághoz fordult, mert úgy gondolta, jogellenes a fiú eltávolítása az egyetemről. Néhány hónappal a fiatalember kizárása után a Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kara Kari Tanácsa állásfoglalást tett közzé a homoszexualitással kapcsolatban. Ebből kiderül, hogy az egyetem nem támogatja, hogy képzéseiben részt vegyenek a "homoszexuális életmódot folytatók".