A Kossuth- és Széchenyi díjasok listája

A Magyar Köztársaság elnöke - a miniszterelnök előterjesztésére  Széchenyi-díjat adományozott:

dr. Almási Miklós akadémikusnak, József Attila-díjas esztétának, filozófusnak, az Eötvös Loránd Tudományegyetem egyetemi tanárának a magyar filozófiai és esztétikai szakirodalom kiváló műveléséért, műelemzéseiért, színház-, film- és irodalomkritikai munkásságáért, valamint az esztétika oktatásának megszilárdításáért és kiszélesítéséért

dr. Daróczy Zoltán akadémikusnak, a Debreceni Egyetem Matematikai és Informatikai Intézet egyetemi tanárának a függvényegyenletek és egyenlőtlenségek elméletében és alkalmazásaiban elért nemzetközileg is elismert eredményeiért, valamint a debreceni analízis iskola létrehozásában és vezetésében végzett példamutató munkájáért

dr. Dobszay Lászlónak, a zenetudomány kandidátusának, Erkel Ferenc-díjas zenetörténésznek, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem egyetemi tanárának a magyar és a nemzetközi zenetudomány és zenei praxis mindennapi alkalmazásában végzett eredeti és kimagasló munkásságáért, zeneelméleti, pedagógiai iskolateremtő tevékenységéért

dr. Herman József akadémikusnak, professor emeritusnak, az Eötvös Loránd Tudományegyetem nyugalmazott egyetemi tanárának nyelvtudományi területen nemzetközileg elismert, évtizedeken át végzett tudományos tevékenységéért

Kántor Lajos József Attila-díjas irodalomtörténésznek, kritikusnak, esszéírónak, az MTA doktorának a XX. századi erdélyi irodalom fejlődéstörténetét és jelentős alakjait elemző irodalomtörténeti munkásságáért, a Korunk című folyóirat szerkesztéséért, az erdélyi magyar szellemi életben betöltött szerepéért

dr. Keviczky László akadémikusnak, az MTA alelnökének, egyetemi tanárnak az irányításelmélet és szabályozástechnika terén elért nemzetközileg is kiemelkedő elméleti és gyakorlati hasznot hozó kutatási eredményeiért, iskolateremtő tudományos és oktató munkásságáért

dr. Körner Évának, a művészettörténeti tudomány kandidátusának, művészettörténésznek kiemelkedő tudományos, a magyar művészettörténetet megújító tevékenységéért

dr. Kürti Sándornak, a KÜRT Computer Rendszerház Rt. vezérigazgatójának a számítógépes adatmentési technológia terén elért, nemzetközileg is elismert eredményeiért

dr. Ludassy Máriának, a filozófiai tudomány doktorának, filozófiatörténésznek, az Eötvös Loránd Tudományegyetem egyetemi tanárának a francia felvilágosodás és a francia forradalom eszmetörténete terén végzett kutatói és tudományos munkásságáért

dr. Magyar Kálmán akadémikusnak, a Semmelweis Egyetem Gyógyszerhatástani Intézet nyugalmazott egyetemi tanárának, professor emeritusnak a gyógyszerbiokémia és farmakokinetika terén kifejtett iskolateremtő munkásságáért, a farmakoterápiában nagy jelentőségű eredeti magyar gyógyszerek kifejlesztésében végzett, nemzetközileg is kiemelkedő kutató munkájáért

dr. Meggyesi Tamás Ybl Miklós-díjas építésznek, a műszaki tudomány doktorának, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem egyetemi tanárának a településtervezés, a településfejlesztés és a települési értékek feltárásának területén végzett magas szintű tudományos oktatói, valamint publikációs tevékenysége elismeréseként

dr. Pálinkás Gábor akadémikusnak, az MTA Kémiai Kutatóközpont főigazgatójának, egyetemi magántanárnak a folyadékok szerkezetének kísérleti és elméleti módszerekkel történő meghatározásában elért kimagasló eredményeiért és a nemzetközileg is elismert hazai tudományos iskola létrehozásáért

Réz Pál József Attila-díjas irodalomtörténésznek, műfordítónak, a Holmi főszerkesztőjének kimagaslóan értékes szerkesztői tevékenységéért, a magyar klasszikusok kritikai kiadásaiért, jelentős kritikai munkásságáért

dr. Spät András akadémikusnak, a Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar Élettani Intézete igazgató egyetemi tanárának nemzetközileg kiemelkedő tudományos munkásságáért, kiváló oktató, iskolateremtő és értékes tudománypolitikai és tudományos közéleti tevékenysége elismeréseként

dr. Török Endre irodalomtörténésznek, az irodalomtudomány doktorának, az Eötvös Loránd Tudományegyetem nyugalmazott egyetemi tanárának, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem vendégprofesszorának az orosz irodalomtörténet, a Tolsztoj-életmű és az orosz vallásfilozófia kutatása terén elért eredményeiért, könyveiért, tudósnemzedékek felneveléséért

dr. Várallyay György akadémikusnak, az MTA Talajtani és Agrokémiai Kutatóintézet kutatóprofesszorának, egyetemi tanárnak a talajtermékenység fenntartásáért, az országos talajtérképezés nemzetközileg is elismert kidolgozásáért

Várnai Györgyinek, a Magyar Nagylexikon Kiadó Rt. elnök-vezérigazgatójának a Pallas lexikon után több mint 100 évvel az első önálló magyar nagylexikon létrehozásáért és szerkesztéséért

dr. Verő József akadémikusnak, a Nyugat-Magyarországi Egyetem egyetemi tanárának, az MTA Földtudományi Kutatóközpont Geodéziai és Geofizikai Intézete kutatóprofesszorának a magnetoszférakutatás terén a geomágneses pulzációk vizsgálatával elért nemzetközileg kiemelkedő eredményeiért, továbbá soproni tudományos iskolateremtő és tudományos közéleti munkássága elismeréseként

dr. Vékás Lajos akadémikusnak, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Polgári Jogi Tanszék egyetemi tanárának, a polgári jog és a nemzetközi magánjog területén megjelent értékes monográfiáiért és tanulmányaiért, az ELTE és a Collegium Budapest rektoraként kifejtett iskolateremtő munkájáért, valamint a magánjog kodifikációjának elméleti irányítójaként és gyakorlati szervezőjeként végzett tevékenységéért

Mádl Ferenc a Széchenyi-díjat megosztva adományozta:

Balogh Csabának, a KITE Mezőgazdasági Szolgáltató és Kereskedelmi Rt. elnökének és Búvár Gézának, a KITE Mezőgazdasági Szolgáltató és Kereskedelmi Rt. vezérigazgatójának a magyar növénytermesztés komplex fejlesztésében és a KITE keretében kifejtett több évtizedes különösen eredményes innovációs munkájukért

dr. Mahunka Sándor zoológusnak, akadémikusnak, a Természettudományi Múzeum főigazgató-helyettesének és dr. Papp László zoológusnak, akadémikusnak, a Magyar Természettudományi Múzeum kutatóprofesszorának, az MTA-MTM Állatökológiai Kutatócsoport vezetőjének a zoológia és az állatökológia területén nemzetközileg is kimagasló kutatói és rendszerező munkásságukért.

Előző
  • 1
  • 2
Következő