Az Országgyűlés hétfőn megválasztotta az Országos Rádió és Televízió Testület (ORTT) új elnökét és tagjait. A médiahatóság új elnöke Kovács György, az eddigi főigazgató, akit ellenzéki tartózkodás mellett választottak meg.  A testület elnökének és tagjainak mandátuma a médiatörvény szerint négy évre szól, és nem visszahívhatók.

A törvény értelmében az Országos Rádió és Televízió Testület (ORTT) elnökét és tagjait az Országgyűlés - egyszerű többséggel - négy évre választja. A tagokat a parlamenti frakciók jelölik, míg az elnök személyére az államfő és a miniszterelnök közösen tesz javaslatot. A médiahatóságba választott személyek nem visszahívhatóak.

 

Az ORTT új elnöke Kovács György, az eddigi főigazgató, akit 196 igen, 1 nem és 127 tartózkodás mellett választottak meg. Tartózkodott a Fidesz (Tölgyessy Pétert kivéve) és néhány MDF-es képviselő. Az ORTT tagjai: Ladvánszky György (az MSZP jelöltje), őt 331 igen szavazattal választották meg; Tímár János (az SZDSZ jelöltje), akit 332 igen és 1 tartózkodás mellett választottak meg; Wéber János (az MDF jelöltje), akit  332 igen és 1 nem ellenében választottak meg. Ők eddig is tagjai voltak az ORTT-nek. Új tagként került a testületbe a Fidesz jelöltjeként Szalai Annamária, akit 289 igen, 4 nem és 29 tartózkodás mellett választottak meg.

 

A legutóbbi testület mandátuma 2004. február 29-én lejárt, azóta az elnöki tisztség is betöltetlen. Az ORTT elnöki posztját eddig Révész Tamás Mihály (1996-2000), Körmendy-Ékes Judit (2000-2002) és 2003 márciusától Hajdu István töltötte be.

A testület elnökének feladata többek között aláírni a közszolgálati és nem nyereségérdekelt médiumoknak utalandó támogatásokat. A testület pályáztatja meg a műholdas csatornákat, véleményt nyilvánít a frekvenciagazdálkodással és a távközléssel kapcsolatos jogszabályok tervezetéről. Feladata védeni és előmozdítani a szólásszabadságot a műsorszolgáltatók piacra lépésének elősegítésével, a tájékoztatási monopóliumok lebontásával és újak létrejöttének megakadályozásával, a műsorszolgáltatók függetlenségének védelmével. Feladatai között szerepel továbbá, hogy figyelemmel kísérje a sajtószabadság alkotmányos elveinek érvényesülését és erről tájékoztatást adjon az Országgyűlésnek.

Az ORTT elnökének díjazása a miniszteri fizetéssel, míg a tagoké a közigazgatási államtitkári fizetéssel egyenlők. A testület tagjait mandátumuk lejárta után 6 hónapos fizetéssel egyenlő végkielégítés illeti meg.