Az európai fiatalok a vallás és különféle politikai ideológiák helyett a márkákat követik, nem lázadoznak, és nem érdeklik őket különösebben a társadalmi problémák - derül ki egy nemzetközi felmérésből. A magyar fiatalok pesszimisták, mert nem látnak nagy lehetőséget a jövőben.

A különböző európai országok fiataljai egyre kevésbé különböznek egymástól - állapította meg a Millward Brown nevű cég felmérése, amelyet 10 európai országban 18 és 25 év közötti egyetemisták körében végeztek. A hagyományos értékek már divatjamúltak a fiatalok körében a kutatás szerint. Ilyen például a vallás, a különféle politikai ideológiák, a tradicionális házasság, az életre szóló munkahely. Alig van valami elkötelezettségük a társadalmi problémák iránt. Csak saját maguk és a legszűkebb környezetük problémái érdeklik. Míg öt-tíz évvel korábban erre a korosztályra a lázadás, a polgárpukkasztás volt a jellemző, a mostani húsz év körüliek már konformisták. Az egyetemista generáció vágyait ma már a fogyasztás határozza meg a felmérés szerint. A fiatalok a jelennek élnek, buliznak, és ódzkodnak mindenféle felelősséggel járó komolyabb kapcsolat kialakításától. Az érett felnőtté válás ideje is mind inkább kitolódik ezért. A lányok a 30, a fiúk pedig 35 éves kort tartják pszichikailag megfelelő kornak a családalapításra.

Felszínesnek tartják magukat

A kutatásból az is kiderül, hogy a fiatalok nem csak individualisták, hanem felszínesek is. Ez utóbbi nem túl hízelgő tulajdonságot maguk a megkérdezettek is elismerték magukról. A fiataloknak bevallottan nagyon fontosak a külsőségek, a "trendiség". Olyannyira így van ez a kutatás szerint, hogy a tudás fontossága emellett elhanyagolhatóak. (Az egyik fiatal megkérdezett hölgy úgy fogalmazott: "Engem nem a tudás érdekel, hanem a mobil kinézete.") Lényeges viszont a fiatalok számára a "jólértesültség". Ez olyan apróságokban is megnyilvánulhat, mint például egy új termék részleteiről megszerzett ismereteket is fontosnak tartják. A jólértesültség szerepe elsősorban a gyorsan változó divat követésében mutatkozik meg.

A reklámok és a média hatására egyre inkább hódít a szépségkultusz, amelyet a siker kulcsának tartanak. Olyannyira, hogy a német fiatalok számára már szinte természetes dologgá vált a plasztikai műtét. Egyre több az anorexiás is.

Cigi, pia, drog és joghurt

A fiatalok kettős módon viszonyulnak az egészséghez: önpusztító életmódot folytatnak (cigi, alkohol, drogok), de azért törődnek az egészségükkel is. Legalábbis annyiban és annyira, amennyiben a reklámok ezt sugallják, tulajdonképpen az egészség látszata a fontos számukra, mert egyrészt súlyosabb betegségük még nem volt, másrészt pedig az egészségesség kapcsolódik szerintük a sikerességhez. Így szeretik a joghurtot és az alakformáló sportokat.

A kutatás rámutat arra, hogy a márkák egyfajta kényelmes védőburkot alkotnak a fiataloknak. Igazodási pontok: megmutatják számukra, hogy ki hova tartozik, és a márkák által válnak maguk is személyiséggé, legalábbis a megkérdezettek így gondolják.

Pesszimisták a magyar fiatalok

A magyar fiatalok igen borúsan látják a jövőt, csakúgy, mint a csehek. Ugyanis nem látnak nagy lehetőségeket a jövőben. Érdekes, hogy a két nép ezt másként éli meg. A magyarok a mának élnek, fürkészik az újdonságokat, amik kizökkenthetnek a szürkeségből. A csehek inkább tradíciótisztelőek, és húzódoznak az újdonságoktól. Inkább a fekete humorral lendülnek át a nehézségeken. A harmadik vizsgált kelet-közép-európai nép fiataljainak, a lengyel huszonéveseknek ilyen gondjaik nincsenek, derűsen néznek a jövőbe, és nem tartanak attól, hogy mit hoz a holnap.

A kutatás során 300 egyetemista fiatalt kérdeztek 10 különböző országból (Csehország, Franciaország, Lengyelország, Magyarország, Németország, Olaszország, Oroszország, Portugália, Spanyolország, Törökország), fókuszcsoportokban és mélyinterjúk formájában.