Milyen előnyei vannak az internetes kritikai kiadásoknak?


7. ábra

Mindenekelőtt a kombinatorikus jelleg. Régen, a reneszánsz és barokk korban is készítettek kísérleti kombinatorikus kiadványokat (7. ábra). Most azért tanulmányozzuk őket, hogy ihletet merítsünk belőlük. Tanítványaim rekonstruálták például Quirinus Kuhlmann 17. századi német költő kombinatorikus verseskötetét, pontosabban versíró gépezetét, amely bizonyos elmésségek (körtefatárcsák forgatása) révén számtalan szonett előállítására alkalmas.

Meglehet, képzetes könyvünk kombinatorikus büszkeségét, a véletlenszerű olvasás elvét egyesek idegesítőnek találják. Őket talán az tölti el örömmel, hogy ezt a funkciót végül is ki lehet kapcsolni. (Ez a választási lehetőség is kombinatorikus...)

Egy másik előny a fényűzés. Nekünk nem volt nyomdaszámlánk - így megtehettük, hogy Balassi műveinek minden fontos kéziratos és nyomtatott forrását megpróbáljuk betűhű átírásban és fényképhasonmásban egyaránt közzétenni - a kritikai szövegen és jegyzetapparátuson felül.

Egy harmadik előny az ingyenesség. Lehet, hogy ez a jövő útja. Lehet, hogy az új könyv fogyasztása és finanszírozása nem fog összekapcsolódni, miként a könyvesboltban, hanem szét fog válni, miként a könyvtárban. Egyes újabb törekvések erre mutatnak.

Természetesen hátrányai is vannak az internet-könyvnek. A legfőbb az, hogy roppant kevés példányban készül el, és az a néhány is roppant sérülékeny. A művelődés történetében eddig főleg könyvpéldányok pusztultak el; a bennük levő szöveg más könyvpéldányok révén általában fönnmaradt. Az internet korában a képzetes könyvekkel együtt maguk a szövegek is elpusztulnak.