Elkezdődött az utolsó hagyományos érettségi

Petőfi, Kosztolányi és Mikszáth közül választhattak azok a diákok, akik hétfőn írták a magyar nyelv és irodalom érettségi vizsgát. Összesen körülbelül 96 ezer diák érettségizik az idén, utolsóként a hagyományos rendszerben. Jövőre már kétszintű lesz az érettségi vizsga, amely egyben felvételi is lesz. Kedden matematikából érettségiznek a tanulók.

A 2003-2004-es tanév érettségi tételei a magyar nyelv és irodalom írásbeli érettségi vizsgán:

A költészet feladatának értelmezése Petőfi Sándor műveiben

Kosztolányi Dezső Boldog, szomorú dal című versének elemzése

Mikszáth Kálmán egy szabadon választott prózai művének elemző bemutatása

A mostani tanévben nappali tagozaton 77 068, esti-levelező tagozaton 19 255 tanuló jelentkezett érettségi vizsgára. Ők azok, akik utolsóként vizsgáznak a hagyományos rendszerben. Jövőre már kétszintű érettségit tesznek a középiskolás diákok, amely a felsőoktatási felvételit is felváltja majd.

A vizsgán bármely, az Oktatási Minisztérium (OM) által engedélyezett szöveggyűjtemény használható, kivéve olyan kiadványok, amelyekben az irodalmi művek elemzés, irodalmi-, életrajzi adatok, költői életút vázlata, illetve egyéb magyarázatok találhatók. Ha az iskolában használatos szöveggyűjteményben nem szerepel a vizsgára kijelölt irodalmi mű, akkor azt az iskola a saját pecsétjével ellátott fénymásolatban bocsáthatja a vizsgázók rendelkezésére - áll az OM által kibocsátott érettségi körlevélben.

A körlevélből kiderül, a magyar dolgozatok javításához egységes útmutató is készült, amelyet az Országos Közoktatási Értékelési és Vizsgaközpont www.okev.hu és az Oktatási Minisztérium honlapján www.om.hu lehet elérni.

A diákoknak összesen öt tárgyból kell érettségizniük, a magyar nyelv és irodalmon kívül matematikából, történelemből, egy választott tárgyból és egy idegen nyelvből. Matematikából csak írásbeli, történelemből csak szóbeli vizsgát kell tenni, a többi tárgyból szóbelizni és írásbelizni is kell. Kedd reggel a matematika írásbeli érettségivel folytatódnak a vizsgák.

KAPCSOLÓDÓ CIKK