Nem kapott diplomát a Debreceni Egyetem Egészségügyi Főiskolai Karán egy diszlexiával és a diszgráfiával küzdő fiatalember, mert problémája miatt nem tudta megszerezni a szükséges nyelvvizsgát. Egy oktatási minisztériumi rendelet szerint a fogyatékos hallgatók mentességet kaphatnak a vizsga egy része alól, könnyített szóbelivel is teljesíthetik a diploma feltételét. A beszéd- és olvasási zavarokkal küzdőknek azonban ez semmilyen segítséget nem jelent, mivel leküzdhetetlen nehézséget jelenthet számukra egy idegen nyelv elsajátítása. Az oktatási tárcánál viszont úgy látják: a rendelet tökéletesen rendezi a helyzetet.

Komoly küzdelmek árán, de évismétlések nélkül végezte el a Debreceni Egyetem Egészségügyi Főiskolai Karát egy diszlexiával és a diszgráfiával küzdő - neve elhallgatását kérő - fiatalember. Sikeresen államvizsgázott, végül azonban olvasási zavara miatt nem tudta megszerezni a szükséges nyelvvizsgát, így diplomát nem kaphatott. Bár két és fél éven át próbálkozott a nyelvtanulással, beszédzavara miatt szinte semmire nem jutott, szókincse minimális maradt, a nyelvtant pedig szinte egyáltalán nem tudta elsajátítani. Mikor látta, hogy erőfeszítése nem vezet eredményre, mentességet kért. A főiskolán a problémát látva megkérdezték tőle, hogy nem szenved-e valamilyen beszéd-, vagy olvasászavarban. Ezután logopédushoz fordult, akik megállapították, hogy diszlexiás és diszgráfiás.

A leletre hivatkozva újra mentességet kért a vizsga alól. Az Oktatási Minisztérium egyik rendelete (29/2002 a fogyatékossággal élő hallgatók tanulmányainak folytatásához szükséges esélyegyenlőséget biztosító feltételekről) ugyanis kimondja: "a diszlexiás - diszgráfiás hallgató írásbeli vizsga helyett szóbeli vizsgát tehet, ha fogyatékossága miatt nem képes az államilag elismert 'C' típusú nyelvvizsga írásbeli követelményeinek teljesítésére, részleges felmentést kaphat a 'B' típusú (írásbeli) nyelvvizsga letétele alól".

Kérelmét azonban elutasították és szóban közölték vele, hogy nem fogadják el egyik szakvéleményt sem, mert akár vásárolhatta is azokat. Utolsó kísérletként szerzett egy szakvéleményt az Országos Logopédiai Intézettől is, ami szintén alátámasztotta, hogy diszlexiában szenved, akárcsak az ezt igazoló igazságügyi szakvélemény. A 2004. április 20-án elküldött papírra azonban semmilyen válasz nem érkezett a főiskolától, mint ahogy - állítása szerint - azóta küldött leveleire sem.

Ezután panaszt tett a főiskola ellen az anyaintézmény debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetemnél. A rektori hivatalnál közölték vele, hiába szerezte be a szakvéleményeket, mert ügyét egy, a főiskolán működő fogyatékos ügyi bizottságnak kellett volna kivizsgálni. A bizottság pedig az oktatási tárca rendeletére hivatkozva úgy döntött, az egész nyelvvizsgát nem engedik el, de lehetőséget biztosítanak arra, hogy alapfokú, "C" típusu nyelvvizsga helyett csak szóbeliznie kelljen. A fiatalember kérte ugyan, hogy az ügyében döntő bizottsági ülésre vihessen magával szakértőt, erre nem volt lehetősége.

Ez jelentős engedmény, rajta azonban nem segít. Jeneiné Fenyvesi Erzsébet logopédus szerint a diszlexiásoknak jóval nagyobb gondjaik vannak az idegennyelvek tanulásával, mint a betűket helyesen értelmező társaiknak. A magyar szöveget értik és tudják is alkalmazni, akárcsak a nyelvtant. Többségük azonban úgy tanul, hogy felolvassák neki a szöveget. Idegen nyelveket viszont nem tudnak megtanulni, mivel a nyelvtant nem képesek használni.

A fiatalembernek problémája miatt korábban sem ment a nyelvtanulás. Bár mindig voltak tanulási gondjai, nagy nehezen mindig teljesítette az iskola követelményeket. Oroszt viszont úgy tanult általános iskolában, hogy bemagolta a fordításokat. Így, ha feleltették az elején mindig jól kezdett, csak a 3.-4. mondat után bizonytalanodott el, amikor már nem tudta emlékezetből felidézni a szöveget. Rossz eredményei miatt előbb felmentették, majd a gyengébb nyelvi csoportba került. A főiskolán pedig szintén magolással, vagy - ahogy fogalmazott - "kis segítséggel" teljesítette a vizsgákat, de sok múlott a tanárok jóindulatán is.

A több mint 7 hónapja húzódó ügy miatt június végén az állampolgári jogok biztosához fordult a fiatalember. Diplomájáról már lemondott, mert - mint mondja - "megmukkanni" sem tud angolul, de a főiskola nem akarja megadni számára a mentességet a vizsga alól. Az ügyet viszont nem hagyja annyiban, mert úgy tudja, hogy másoknak (rajta kívül még hat embernek) hasonló okból tartják vissza a diplomáját.