Engedélyezte a paksi 2-es blokk rövid idejű, 4 és fél hónapos újraindítását az Országos Atomenergia Hivatal. Az előírt feltételek teljesítését követően körülbelül egy hét alatt érheti el ismét az üzemi teljesítményt a 2-es blokk.

 

Engedélyezte - számos feltétel meghatározásával - a paksi 2-es blokk rövid idejű, mintegy 4 és fél hónapos újraindítását az Országos Atomenergia Hivatal pénteken kiadott határozatában - tájékoztatott Lux Iván, az országos hatóság főigazgató-helyettese. Lux Iván hangsúlyozta, hogy a határozatban szereplő engedély december 31-ig érvényes. Fontos feltétel, hogy a múlt évi üzemzavar felszámolásának munkái a 2-es blokk üzemeltetése közben nem végezhetők. A főigazgató-helyettes szerint a határozatban előírt feltételek teljesítését követően körülbelül egy hét alatt érheti el az üzemi teljesítményt a 2-es blokk.

Lux Iván szólt arról, hogy a meghatározott feltételek egy része az üzemeltető személyzetre vonatkozik. Így például előírták, hogy a 2-es blokk 1-es szerelőaknájának ellenőrzésére külön erre kiképzett reaktoroperátort kell beállítani. Ebben az aknában található a múlt év áprilisi üzemzavar óta a sérült fűtőelemeket tartalmazó tisztítótartály.

 

Az OAH előírta azt is, hogy a 2-es blokknál a speciális helyzetnek megfelelően kiképzett személyzet végezheti csak a munkát. Számos ellenőrzésnél, mérésnél az OAH szakemberei is jelen kívánnak lenni. Meghatározták, hogy az indítás mely lépcsőiről kérnek jelentést. Amennyiben az erőmű az engedélyezett indítási programtól bármilyen módon el kíván térni, azt külön engedélyeztetnie kell.

 

Számos technikai feltételt kell teljesítenie az erőműnek az újraindításhoz. Ezeket nagyrészt már megvalósította, vagy a kivitelezésük folyamatban van. A főigazgató-helyettes példaként említette az 1-es akna önálló hűtőrendszerét, az itt kiépítendő vészbórozót. Előírás az erőmű számára az is, hogy amennyiben az 1-es aknára szóló üzemeltetési szabályzat szigorúbb feltételeket határoz meg, akkor az egész 2-es blokknál azokat kell alkalmazni.

 

Az üzemi teljesítményt lépcsőzetesen, fokozatosan éri majd el az erőmű a 2-es blokknál, az ehhez szükséges folyamatos mérési eredményeket független szakértőkkel is ellenőriztetniük kell - írja elő többek között a határozat.

 

A 2-es blokkot tavaly márciusban állították le a szokásos évi nagyjavításra. Ennek ideje alatt meg kellett volna tisztítani a reaktorból kivett üzemanyag kazettákat a hőcserélőknél korábban alkalmazott vegyszeres kezelés miatt  a rárakódott szennyezéstől. Ezt a francia-német Framatome cég tisztítótartályában, tíz méteres vízoszlop alatt, a reaktor mellett lévő aknában végezték. A tisztítás során mint később bebizonyosodott a tisztítótartály konstrukciós hibája miatt súlyos üzemzavar történt, az üzemanyag kazetták is tönkrementek.

 

Az üzemzavar következményeinek felszámolását pályázat alapján - az orosz TVEL cég végzi, széles körű nemzetközi ellenőrzéssel. A bonyolult feladat helyszíni munkáit várhatóan csak jövőre kezdik meg.

Pakson olyan megoldást találtak, amely addig lehetőséget ad a 2-ek blokknál az energiatermelésre. Az előírt feltételek teljesítésével ezt lehetségesnek tartotta az engedélyező hatóság, az OAH is.