Hosszabb-rövidebb időre minden második magyar középiskolás kimenne külföldre tanulni egy felmérés szerint. Még többen szeretnének munkát vállalni külföldön. Nemcsak külföldi tanulásra, hanem nyelvvizsgára is vágynak a diákok, alig van olyan közöttük, aki ne tervezné a közeljövőben legalább egy nyelvvizsga letételét.

Minden második magyar középiskolás az EU valamely tagországába menne tanulni, és ennél is többen tűzték ki célul a külföldi munkavállalást - derül ki a Felvételi Információs Szolgálat (FISZ) országos középiskolai felméréséből. A többségük csak pár hónapra menne ki külföldre tanulni. Érdekes, hogy a kutatás szerint a lányok a kalandvágyóbbak: 55 százalékuk menne ki tanulni, míg a fiúknak csupán 43 százaléka. A diákok fele azonban tájékozatlan az uniós továbbtanulási lehetőségekkel kapcsolatban: csupán 39 százalékuk hallott már néhány ösztöndíjról, és mindössze 11 százalékuk vallotta tájékozottnak magát a témában.

A magyar diákok kevésbé tudnak idegen nyelveket, mint az uniós átlag: a továbbtanulni szándékozó 10-12. évfolyamos diákok 21 százalékának van egy nyelvből vizsgája. A nyelvtudás szempontjából az orvosi pályára készülők állnak a legjobban, a legkevésbé felkészültek a katonai-rendvédelmi, művészeti és egészségügyi pályára készülők, közülük minden ötödik diáknak van csak valamilyen nyelvvizsga-papírja. Továbbra is vezet az angol, a diákok 15 százaléka ebből a nyelvből tett vizsgát, 12 százalékuk pedig németből - más nyelvet szinte nem is említettek a felmérés során.

Tavaly óta azonban megnőtt a nyelvvizsgázási kedv - derül ki a felmérésből. Alig van ma olyan továbbtanuló középiskolás diák, aki ne tervezne a közeljövőben nyelvvizsgát: 42 százalékuk egy nyelvből, 40 százalék két nyelvből, 13 százalék pedig három nyelvből. A továbbtanuló diákok háromnegyede hallott már arról a lehetőségről, hogy megfelelő teljesítményű emelt szintű nyelvi érettségivel ingyen juthat majd nyelvvizsgához, 24 százalékuk tervezi is az emelt szinten való megmérettetést. A nyelvvizsgázási kedv azonban továbbra is megmarad, az érettségi mellett az egyetemre készülők 60 százaléka, a főiskolára felvételizők 35 százaléka tervezi, hogy valamely más nyelvvizsga-rendszerben is bizonyítványt szerez tudásáról 2005 után is. 

A Felvételi Információs Szolgálat harmadik országos középiskolai kutatásában 655 érettségit adó középiskola 34 ezer továbbtanulni szándékozó diákja vett részt.