Csak harminc nap múlva hatályosul Medgyessy Péter lemondása, és csak azután jelölhet az államfő új kormányfőt - ismertette a köztársasági elnök az állásfoglalását. Ezzel Mádl Ferenc eldöntötte azt a jogi vitát, hogy mikortól is hatályos Medgyessy lemondása. Így a kormányváltás legalább egy hónapig még elhúzódik.

A Medgyessy-kormány még 30 napig teljes jogkörű, és csak azt követően javasolhat az államfő a parlamentnek új miniszterelnök-jelöltet - ez derül ki a köztársasági elnök közleményéből. Medgyessy Péter szerdai lemondása a jelen esetben a harmincadik napon hatályosul. Ez szeptember 26-ra esik, addig a kormány teljes jogkörű és nem korlátozott hatáskörű. A köztársasági elnök csak szeptember 26-tól ajánlhat új miniszterelnököt a parlamentnek, amelyre összesen 30 nap áll rendelkezésére. "A köztársasági elnök  megkezdi a parlamenti pártok elnökeivel és országgyűlési képviselőcsoportjaik vezetőivel a szükséges egyeztetést annak érdekében, hogy a miniszterelnök megbízatásának megszűnése, tehát a mai naptól számított harminc nap eltelte után mielőbb javaslatot tehessen az új miniszterelnök személyére" - olvasható Mádl Ferenc közleményében.

Mivel az MSZP kongresszusa nagy többséggel Gyurcsány Ferenc jelenlegi sportminisztert választotta miniszterelnök-jelöltnek, és utána az SZDSZ vezetői is bejelentették, hogy támogatják az MSZP jelöltjét, Gyurcsány mögött áll az a két frakció, amelynek többsége van a parlamentben. Az államfőnek egyébként elvileg teljes a mozgástere, hogy kit jelöl kormányfőnek, vélhetően azonban a parlamenti többséget maga mögött tudó Gyurcsány Ferencet ajánlja majd a parlamentnek.

Az államfő bejelentése eldöntötte az alkotmányjogászok közötti vitát a szabályok lehetséges értelmezését illetően. Vita volt ugyanis a jogászok között, hogy Medgyessy Péter csütörtöki hatállyal történő lemondásával ügyvezető kormányfő-e, vagy 30 napig még teljes jogú miniszterelnök. Ennek oka, hogy a szabályozás nem teljesen egyértelmű. Az alkotmány kimondja ugyan, hogy a miniszterelnök lemondásával a kormány megbízatása megszűnik, és ügyvezetőként működik az új kormányfő megválasztásáig, azonban a kormány tagjainak jogállásáról szóló törvény harmincnapos lemondási időről ír ("a kormányfő ... harmincnapos lemondási idő megjelölésével" mondhat le megbízatásáról).

Voltak olyan alkotmányjogászok, akik szerint ez a 30 napos határidő a kormányfőre nézve kötelező, addig nem ügyvezetőként, hanem teljes jogkörben látja el feladatát. Az államfő az ő verziójukat támogatta. Több, magát megnevezni nem kívánó alkotmányjogász is azt állította az [origo]-nak, hogy hiába jelentette be Medgyessy Péter, hogy csütörtöki hatállyal mond le, ezt a törvényben megállapított 30 napos határidő miatt nem teheti, ki kell töltenie a lemondási idejét. Értelmezésük szerint ez alatt az idő alatt konstruktív bizalmatlansági indítványt is be lehet nyújtani Medgyessy Péter ellen, és így gyorsan le lehetne váltani. Ha nem teszik, 30 nap elteltével a köztársasági elnöknek kell javaslatot tennie a kormányfő személyére. Erre harminc napja van az államfőnek.

Más alkotmányjogász szerint a miniszterelnök csütörtöki hatállyal mondott le, és ezt tiszteletben kell tartani, tehát már csak ügyvezető kormányfőként van hivatalban, mivel megbízatása megszűnt. Ezalatt pedig bizalmatlansági indítvány nem nyújtható be ellene.

Csütörtökön az MSZP elnöke, Kovács László mindazonáltal kijelentette, hogy nem nyújtanak be bizalmatlansági indítványt a kormányfő ellen.