Alkotmánybírósághoz fordult Béres Béla, a kisgazdapárt volt alelnöke, Torgyán egykori bizalmasa, aki jelenleg az Európai Bíróság munkatársa. Beadványában azt kérte, semmisítsék meg a kormány tagjai jogállásáról szóló törvény egyik mondatát, mely szerint a kormányfő harmincnapos lemondási idővel mondhat le. Béres szerint a rendelkezés ellentétes az alkotmánnyal, amely a miniszterelnök belátására bízza lemondásának időpontját.

Hamarabb megalakulhatna az új kormány és Medgyessy Péternek nem kellene várnia a lemondása után harminc napot, ha az Alkotmánybíróság igazat ad Béres Bélának. A kisgazdapárt egykori alelnöke, aki jelenleg az Európai Bíróság munkatársa, de magánemberként fordult az Alkotmánybírósághoz, azt kérte: soron kívül tárgyaljanak a beadványról és semmisítsék meg a kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló törvény 7. paragrafusának első mondatát augusztus 25-ére - a miniszterelnök lemondásának bejelentése napjára - visszamenőleges hatállyal.

Az indítványban a jogász a kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról és felelősségéről szóló jogszabály azon mondatát semmisíttetné meg, amely szerint "a miniszterelnök, illetőleg a kormány a köztársasági elnök útján az Országgyűlés elnökéhez intézett írásbeli nyilatkozatával - harmincnapos lemondási idő megjelölésével - lemondhat megbízatásáról".

Béres szerint ugyanis a vitatott törvény 7. paragrafusából kimaradt a "legfeljebb" szó. Ezt azzal támasztja alá beadványában, hogy a törvény 13. paragrafusa már úgy rendelkezik: "A miniszter a miniszterelnök útján a köztársasági elnökhöz intézett írásbeli nyilatkozatával - legfeljebb harminc nap lemondási idő megjelölésével - bármikor lemondhat megbízatásáról. A lemondás érvényességéhez elfogadó nyilatkozat nem szükséges."

Az indoklás szerint ráadásul az idézett rendelkezés ellentétes az alkotmánnyal, amely a miniszterelnök belátására bízza lemondásának időpontját. A miniszterelnök augusztus 25-én egynapos határidő megjelölésével mondott le.

A kérdéses rendelkezés azért alkotmányellenes, mert senki sem kényszeríthető akaratán kívül arra, hogy miniszterelnökként az országot vezesse; egy harmincnapos lemondási határidő csak közszolgálati vagy munkajogviszonyban értelmezhető, nem egyeztethető azonban össze az állami vezetők jogállásával, mivel lemondásuk érvényességéhez elfogadó nyilatkozat nem szükséges, ők jogosultak lemondásuk esetén megbízatásuk végét meghatározni. A kialakult helyzet is ezt igazolta vissza, hiszen a miniszterelnök a kormánya munkájában nem kíván tovább részt venni, még ügyvezetőként sem - írta beadványában Béres.

A volt kisgazda politikus szerint az alkotmányellenességet eredményező törvényszerkesztési hiba komoly zűrzavart okozott. Napokon keresztül a legkülönfélébb nézetek, alkotmányértelmezések láttak napvilágot a miniszterelnök lemondásával és annak határidejével kapcsolatban.

A megtámadott rendelkezés alkotmányellenességére azért derül csak most fény, mert most fordult elő a jogállami struktúra megteremtése óta először, hogy lemondott a hivatalban lévő miniszterelnök - olvasható Béres beadványában

Béres Béla az indítvány sürgősségét azzal indokolta, hogy a miniszterelnök lemondó nyilatkozatában megjelölt egynapos határidő letelte, augusztus 26. óta a miniszterelnök-jelölésnek az alkotmány szerint már semmi akadálya sincs.