Gallup: A többség nem tudja, hogy jó-e Gyurcsány

2004.10.12. 17:39

Október első hetében a lakosság 51 százaléka nem tudott véleményt mondani arról, hogy Gyurcsány Ferenc Medgyessy Pétert helyettesítve inkább jól vagy inkább rosszul végezte a feladatát. A megkérdezettek 25 százaléka volt elégedetlen és 24 százaléka elégedett a kormányfőt helyettesítő miniszterelnök-jelölttel.

A Gallup által megkérdezettek négy tizede (41 százalék) október elején nem tudta eldönteni, hogy inkább örül vagy inkább nem örül annak, hogy Medgyessy Péter távozik és Gyurcsány Ferenc váltja őt a miniszterelnöki székben. Azok aránya, akik ekkor inkább nem örültek a kormányfőváltásnak, 3 százalékkal volt magasabb, mint azoké, akik azt felelték, hogy inkább örülnek (31 és 28 százalék). Szeptember eleje óta kismértékben, 4 százalékkal nőtt azok aránya, akik örülnek a kormányfőváltásnak.

Az egy hónappal ezelőtt tapasztalthoz képest jóval többen bizonytalanok a miniszterelnök-csere megítélésben, és jelentősen - 50 százalékról 31-re - csökkent az ezt a váltást inkább ellenérzéssel fogadók aránya. A megkérdezettek relatív többsége - több mint egyharmada azon a véleményen volt: nem várható, hogy az új kormány - élén Gyurcsány Ferenccel - változást hoz az ország számára.

A bizonytalanok és az optimisták csaknem azonos arányban voltak: 27 százalék nem tudta megítélni, hogy hoz-e változást a Gyurcsány-kormány, és 25 százalék - minden negyedik megkérdezett - felelte, hogy szerinte inkább kedvező változást hoz az ország számára - áll a Gallup felmérésében. Kedvezőtlen változásra 13 százalék (minden hetedik-nyolcadik megkérdezett) számít. Tízből tehát csaknem négy megkérdezett számít változásra - köztük közel kétszer annyian kedvezőre, mint amennyien kedvezőtlenre.

Az MSZP-seknél nőtt Gyurcsány elfogadottsága, a fideszeseknél csökkent az ellenérzés

Október elején a szocialista szimpatizánsok között a megkérdezettek kétharmada volt elégedett a Medgyessy Pétert helyettesítő Gyurcsány Ferenc miniszterelnök-jelölt tevékenységével, és csupán 6 százalék volt elégedetlen. A szocialista párt több mint minden negyedik támogatója (28 százalék) bizonytalan volt a miniszterelnök-jelölt munkájának megítélésében.

Ezzel szemben a Fidesz-szimpatizánsoknak közel a fele elégedetlen volt Gyurcsány Ferenc munkájával. Jóval több mint egyharmaduk bizonytalan volt a kérdés megítélésében, és minden hetedik Fidesz-támogató mondta, hogy Gyurcsány Ferenc jól végezte munkáját.

A szocialisták támogatóinak kétharmada - 68 százalék - vár inkább kedvező változásokat a Gyurcsány-kormánytól. Közel minden hatodik MSZP-szimpatizáns véli úgy, hogy nem várható változás az ország számára. A Fidesz-szimpatizánsoknak kevesebb mint a fele - 46 százalék - szerint nem várható változás, valamivel több mint negyede (27 százalék) pedig inkább kedvezőtlen változásokra számít.

Az MSZP támogatóinak körében valamivel több mint minden második megkérdezett (53 százalék) inkább örül annak, hogy Medgyessy Péter távozik és Gyurcsány Ferenc váltja őt a miniszterelnöki székben, és alig több mint minden negyedik (27 százalék) mondta azt, hogy inkább nem örül ennek. Minden ötödik szocialista szimpatizáns (20 százalék) bizonytalan volt ebben a tekintetben.

A Fidesz-szimpatizánsok körében a relatív többség (39 százalék) nem örül ennek a váltásnak, 33 százalék bizonytalan, és 28 százalék mondta, hogy inkább örül annak, hogy Gyurcsány Ferenc váltja fel Medgyessy Pétert.

A Gallup mostani felmérésének adatait az egy hónappal ezelőttiekkel összevetve az látható, hogy az MSZP táborában csaknem megduplázódott azok aránya, akik örülnek annak, hogy Medgyessy Péter távozik, és Gyurcsány Ferenc váltja őt a miniszterelnöki székben. Az "inkább nem örül" választ adók aránya az MSZP-szimpatizánsok körében több mint felére csökkent. Az ezt a miniszterelnök-cserét elfogadók aránya a Fidesz-szimpatizánsok körében változatlan maradt, de 48-ról 39 százalékra csökkent az ennek inkább nem örülők aránya.

A budapestiek és a diplomások örülnek legkevésbé a kormányfőváltásnak

Különösen a megyei jogú városokban és kisebb mértékben az egyéb városokban élők mondták az átlagot (28 százalék) meghaladó arányban, hogy inkább örülnek a Medgyessy-Gyurcsány váltásnak (37, illetve 30 százalék). Az elutasítottság Budapesten (36 százalék), a bizonytalanság a községekben és a tanyákon (50 százalék) a legmagasabb.

Iskolai végzettség szerint a magasabb végzettségűek az átlagot (31 százalék) meghaladó mértékben mondják, hogy inkább nem örülnek ennek a váltásnak (diplomások 37 százalék, érettségizettek 34 százalék). A diplomások körében azonos arányban vannak a bizonytalanok és azok, akik inkább örülnek a kormányfőcserének (32, illetve 31 százalék). Az egyetemet vagy főiskolát végzettek az egyetlen csoport, amelyben a váltáshoz negatívan viszonyulók alkotják a többséget - a többi iskolázottsági csoportban a bizonytalanok vannak a legtöbben, és a bizonytalanság a 8 általánost vagy annál kevesebbet végzettek körében a legmagasabb (44, illetve 55 százalék) - áll a Gallup felmérésében.

KAPCSOLÓDÓ CIKK