Letett a pereskedésről a Fővárosi Közigazgatási Hivatal Demszky Gábor összeférhetetlenségi ügyében. A hivatal vezetője azért döntött így, mert a főpolgármester időközben lemondott európai parlamenti mandátumáról, és ezzel megszüntette az összeférhetetlenséget a két tisztség között.

Fotó: Fábián Évi

Mivel lemondott az európai parlamenti képviselőségéről Demszky Gábor, megszüntette az összeférhetetlenségét kiváltó okot, ezért a fővárosi közigazgatási hivatal vezetője okafogyottság miatt nem kezdeményezi a bíróságnál az összeférhetetlenség megállapítását.

Forgács Imre hivatalvezető hétfőn közleményben rögzítette, hogy törvénysértőnek tartja a Fővárosi Közgyűlés azon határozatát, amelyben megállapították, hogy nincs összeférhetetlenség a főpolgármesteri, illetve az európai parlamenti képviselői tisztség között. A közigazgatási hivatalvezető szerint téves a közgyűlésnek az a megközelítése, amely az európai parlamenti képviselők jogállásáról szóló törvény alapján állítja azt, hogy nincs összeférhetetlenség e két tisztség között.

Az európai parlamenti oldalról nézve valóban nincs összeférhetetlenség. A polgármesteri tisztséggel összeférhetetlen megbízatásokat, tevékenységeket azonban a hatályos önkormányzati törvény egyértelműen szabályozza. E szerint néhány szellemi tevékenység, valamint az országgyűlési képviselői megbízatás kivételével polgármester nem létesíthet más munkavégzésre irányuló jogviszonyt. A közigazgatási hivatalvezető megállapította azt is, hogy a hatályos jogszabályok összeférhetetlenség esetén sem írják elő a polgármesteri tisztség automatikus megszűnését.

A törvény ezzel kapcsolatban azt tartalmazza, hogy a polgármesternek a megválasztásától, illetve az összeférhetetlenség felmerülésétől számított 30 napon belül meg kell szüntetnie az összeférhetetlenségi okot. Ebből azonban még nem következik az, hogy 30 nap elteltével megszűnik a polgármesteri tisztség - rögzíti a dokumentum. A hivatalvezető a polgármesteri tisztség ellátásáról szóló törvény alapján közölte, hogy amíg a képviselő-testület vagy bíróság nem mondja ki az összeférhetetlenséget, addig a polgármesteri megbízatás nem tekinthető megszűntnek.