Alkotmánymódosítással kerülné meg az ombudsman ügynöktörvénnyel szembeni aggályait az MSZP. Péterfalvi Attila adatvédelmi biztos korábban a közszereplők és a magánszemélyek közti adatvédelmi határ elmosását tartotta aggályosnak a készülő ügynöktörvény-módosítás kapcsán. Az MSZP úgy módosítaná az alkotmányt, hogy abba az állambiztonsági adatok külön törvényben szabályozott módon megismerhetőek legyenek.

Alkotmánymódosítással vágna az adatvédelmi ombudsman elé ügynöktörvény ügyben az MSZP - írja a Népszabadság. "Az alkotmány kiegészítése nélkül a bukást kockáztatnánk az Alkotmánybíróságon" - ismerte el Burány Sándor, az állambiztonsági törvény módosítását előkészítő MSZP-s politikus.

Az adatvédelmi biztos a készülő törvénnyel korábban azt kifogásolta, hogy az egyén információs önrendelkezési jogát nem lehet "csak úgy", a szükségesség, az arányosság és az alkalmasság hármas elvének érvényesítése nélkül korlátozni, és személyes adatait mindenki számára hozzáférhetővé tenni. Péterfalvi Attila szerint nem mosható el szerinte az adatvédelmi határ a közszereplők és a "civilek" között.

A problémát Burányék úgy próbálják megoldani, hogy a kifogásolt rész kapcsán módosítanák az alaptörényt. A miniszterelnök "ösztönzésére" az alkotmányt egészítenék ki azzal: az állambiztonsági múltra vonatkozó adatok külön törvényben szabályozott módon megismerhetőek. Ezt a passzust az Alkotmánybíróság sem vizsgálhatná. Az ombudsman más javaslatait a törvényalkotók beleveszik a készülő ügynöktörvénybe.

A módosított szöveget a jövő héten nyújtja be az országgyűlésnek az MSZP. Közben tárgyalás kezdődik az SZDSZ-el arról, hogy felülvizsgálják a szaklevéltárban kezelt, máig titkos iratokat. Az SZDSZ javaslatára ez civil kontroll mellett történik majd.

A módosításhoz az ellenzék támogatására is szükség van. Burány nem zárkózik el a Fidesszel való egyeztetéstől, de nem feltétlenül tartja szükségesnek. A koalíció elzárkózik attól az ellenzéki javaslattól, amely szerint közszerepléssel összeférhetetlennek kellene nyilvánítani az ügynökmúltat. Amennyiben ebben nem születik megállapodás, valószínű, hogy az ellenzék nem megy bele az alkotmánymódosításba.