Az [origo] információi szerint az ELTE Bölcsészettudományi Karának dékánja levelet küldött a BTK intézeteinek, melyben felszólította az ott dolgozókat, hogy válasszák ki azokat az oktatókat, akiknek a hozzájárulása az adott intézet működéséhez nem olyan jelentős, és akiktől az egyetem szeptembertől így megválhat. A dékáni iroda február 24-én küldte el a leveleket a tanszékeknek, és három napot adott arra, hogy válasszanak saját kollégáik közül.

Levélben arra kérte az ELTE Bölcsészettudományi Karának (BTK) dékánja, Mannherz Károly a BTK egyes tanszékeit, hogy válasszák ki azokat az oktatókat, akiknek a munkája "nem olyan jelentős" - tudta meg az [origo]. Az ELTE több oktatót pénzügyi gondjai miatt elbocsát. Az intézetek három napot kaptak arra, hogy elkészítsék az elbocsátásra javasolt kollégák listáját.

Az ELTE Angol-Amerikai Intézete nem akart közreműködni "a problémának ilyen hisztérikusan és vaktában történő megoldásában" - írja az intézet egyik vezetőségi tagja, Szigetvári Péter. Az intézet február 26-i kongresszusát követően levelet küldött a dékánnak, melyben közölték, hogy nem tudják elkészíteni a listát, egyben több javaslatot is tettek az egyetem pénzügyi gondjainak enyhítésére. A dékáni hivataltól érkezett válaszlevél tizenkét oktató nevét tartalmazta, akiket szeptemberben el fognak bocsátani az Angol-Amerikai Intézettől.

Az intézetnél húsz oktatónak idén jár le a szerződése, és nincs doktori fokozatuk. Tekintettel arra, hogy az Angol-Amerikai Intézetnek 2100 diákja van, a dékán megígérte, a tizenkettőből négy oktatót újból alkalmazhatnak az ősszel, így nyolc tanárt bocsátanak el - mondta Szigetvári. "Az órákat már így sem fogjuk tudni megtartani, az elmúlt években a diáklétszám többszörösére növekedett" - tette hozzá. Tudomása szerint a BTK-n összesen harminckét embert kell elbocsátani, ez leginkább az angol- és az orosz szakot érinti.

Egy általános intézkedési tervet készít a dékán, mert a finanszírozásunk kevesebb, mint tavaly - mondta Banczerowski Janusz, a Szláv és Balti Filológiai Intézet vezetője. Példaként említette, hogy fizetésemelés van előírva az idén, de erre nincs forrása a karnak. Szerinte csak az első és legkönnyebb lépés, hogy nem hosszabbítják meg a lejárt szerződéseket, ezután azonban nem tudni, mi történik.

Információink szerint a mostani helyzetben az elbocsátás veszélye azokat fenyegeti, akik már régen tanítanak a BTK-n és szerződésüket az idén meg kellene hosszabbítani, akik hetente kevés órát adnak a karon, illetve akik még nem szerezték meg a doktori képesítést. Az elbocsátásokra azért van szükség, mert az ELTE nem tudja kifizetni a dolgozók tizenharmadik havi fizetését és a kötelező béremeléseket. A dékáni rendelet szerint minden tanszéken annyi oktatótól kell megválni, ahány fizetése elegendő ahhoz, hogy kipótolja azt a pénzmennyiséget, amennyi a többi tanár fizetésemeléséhez szükséges.

A BTK dékánját, Mannherz Károlyt múlt hét óta próbáljuk elérni, eddig azonban nem reagált megkeresésünkre.