Összesen 197 párt működik jelenleg az országban. Egy részük azonban csak papíron létezik, hiába próbált kapcsolatba lépni az [origo] és korábban az Állami Számvevőszék is több szervezettel, nem lehet azokat elérni a megadott címen. A nyilvántartásból kiderült: létezik még a Hazafias Népfront vagy a kommunista párt, és van Magyar Királyság Párt is. Többen furcsa nevet válaszottak: ilyen szervezet például az Emberek Jobblétét Teremtők Újszövetség Pártja, a Földlakók Élet Igazság Béke Szabadság Pártja vagy a Magyar Nemzeti Kisemberek Pártja.

Az Országos Igazságszolgáltatási Tanács Hivatala által rendelkezésre bocsátott nyilvántartás alapján az [origo] összeállította a jelenleg az országban bejegyzett pártok listáját. E szerint 197 párt rendelkezik jogerős bírósági bejegyzéssel. Közülük azonban sokan valószínűleg csak papíron léteznek. Az [origo] megpróbált néhány furcsa nevű szervezetet megkeresni, sikertelenül.

A Földlakók Élet Igazság Béke Szabadság Pártja elnökét nem lehetett elérni telefonon a bíróság által megadott címen. Ugyanígy jártunk az Emberek Jobblétét Teremtők Újszövetség Pártja, a Magyar Nemzeti Igazságpárt és a Sportolók és Sportkedvelők Pártja esetében is.

Azt, hogy sok fantompárt van az országban, az is valószínűsíti, hogy az Állami Számvevőszék sem tudott kapcsolatba lépni sok szervezettel. A számvevők tértivevényes levélben kértek tájékoztatást, de 36 pártot nem tudtak megtalálni a nyilvántartásban megadott címen, vagy ha megtalálható volt a szervezet, nem válaszolt a hivatalos megkeresésre.

Az  [origo] összesítése szerint jelenleg kilenc kisgazdapárt működik az országban, a legnépszerűbbek azonban mégis a nevükben keresztény jelzőt viselő szervezetek, ezekből ugyanis tizenegy létezik. Nem tudtak egy pártba tömörülni az autósok, a sportolók vagy a nők érdekében politizálók sem.

Így a Magyar Autós Párt mellett működik a Magyar Autósok és Motorosok Pártja, a Magyar Sport Párt mellett a Sportolók és Sportkedvelők Pártja, de választhatnak a nők is, már négy szervezet is az érdekükben munkálkodik: a Magyar Nők a Családért Párt, a Magyar Nők Pártja, a Magyar Nőpárt, és a Nők Pártja egyaránt - nevében - a nők érdekeit képviseli.

Kender párt is működik

A bírósági nyilvántartásból kiderült az is, hogy még mindig létezik a Magyar Szocialista Munkáspárt, a Hazafias Népfront és egy kommunista párt is működik az országban. Az előző rendszert idézi nevében a Dolgozók Magyarországi Pártja és a Dolgozók Népi Demokratikus Szövetsége is. A háború előtti időket idézi a Szent Korona Lovagrend és a Magyar Királyság Párt.

Sok szervezet elnevezéséből nem derül ki, hogy kiket képviselnek. Ilyen talányos elnevezés például az Istennel a Nemzetért és a Rászorulók Igazságáért Párt, a Kölcsönös Gazdasági Segítség Pártja, Szabad Szabadságért Párt, vagy a Magyar Nemzeti Kisemberek Pártja. A leguniverzálisabbnak - neve alapján - az Általános Párt és a Magyarországért Párt tűnik.