Elfordulnak a fiatalok a politikától

2005.06.28. 7:30

Egy nemzetközi felmérés szerint az európai fiatalok egyre inkább elfordulnak a politikától. Magyarországon az emberek 8 százaléka mondja azt, hogy nagyon érdekli a politika és 36 százalékuk nyilatkozott úgy, hogy könnyen alakítja ki véleményét politikai kérdésekről - írja a Népszabadság.

Egy 21 európai országot és Izraelt érintő, több tízezer fős mintavételre alapuló nemzetközi összehasonlító felmérés szerint az emberek életérzését a globalizációs tendenciák ellenére sem a nemzetállamok feletti integrációs folyamatok, hanem éppen a nemzetgazdaságnak, illetve a nemzetállami keretben működő hatalmi-politikai rendszereknek az egyéneket érintő hatásai, következményei befolyásolják a legerősebben.

A politikai érdeklődés mutatója csak néhány régebbi demokráciában magas. Németországban az emberek 21, Ausztriában 19, Svájcban 16, Izraelben 16, Dániában 14 százaléka mondta azt, hogy őt nagyon érdekli a politika. Ugyanez a mutatószám Magyarországon 8 százalék, Lengyelországban 5, Csehországban 5, Spanyolországban mindössze 4 százalék. A magasabb iskolai végzettségűeket jobban érdekli a politika, mint a kevésbé iskolázottakat, az idősebbeket pedig jobban, mint a fiatalokat. Ez utóbbi megállapítás valamennyi vizsgált országra vonatkozik: vagyis a fiatal nemzedék egész Európában elfordul a politikától.

A politikát és a kormányzást néha olyan bonyolultnak látják az emberek, hogy már alig értik, miről van szó. A válaszadók 21 százaléka mondja azt, hogy gyakran nehezen érti meg a politikai eseményeket, az emberek 35 százaléka pedig alkalmanként tartja túl bonyolultnak a politikát. Magyarországon, ahol az emberek alig 8 százaléka mondja, hogy nagyon érdekli őt a politika, 36 százalékuk nyilatkozott úgy, hogy könnyen alakítja ki véleményét a politikai kérdésekről - írja a Népszabadság.