Ab: Alkotmányellenesek a 13. havi fizetésre vonatkozó szabályok

2005.09.12. 20:12

Alkotmányellenesek a 13. havi fizetésre vonatkozó egyes rendelkezések az Alkotmánybíróság (Ab) hétfői döntése szerint, ezért azokat a testület visszaható hatállyal megsemmisítette. A Pénzügyminisztérium ennek pénzügyi hatásairól az írásos alkotmánybírósági döntés tanulmányozása után nyilatkozik - mondta Pichler Ferenc, a tárca kabinetfőnöke.

"Az Alkotmánybíróság 2005. szeptember 12-i teljes ülésén részben megsemmisítette a közszféra egyes illetménytörvényeinek ama rendelkezéseit, amelyek az egyhavi külön juttatásra (13. havi illetményre) való jogosultság feltételeit határozták meg" - tartalmazza a testület közleménye.

A határozat szerint önkényes és ezért alkotmányellenes az a megkülönböztetés, amely a foglalkoztatottakat a fennálló jogviszonyuk alapján megillető juttatást ahhoz a feltételhez köti, hogy a jogviszony meghatározott napon - január 1-jén - fennáll-e.

Az Ab kimondta: a törvényhozó a megfelelő átmeneti szabályokat sem alkotta meg a 13. havi fizetés "0." havi fizetéssé való átalakításakor, és ennek következtében az új szabályozás 2004-ben hátrányosan érintette azokat, akiknek jogviszonya év közben szűnt meg.

A közalkalmazottak jogállásáról, a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról, a munka törvénykönyvéről, illetve a köztisztviselők jogállásáról szóló törvény vonatkozó kitételei más szöveggel maradnak hatályban.

Ezek szerint a közalkalmazottak és a köztisztviselők évente egyhavi illetményre, a fegyveres szervek dolgozói egyhavi távolléti díjnak megfelelő juttatásra jogosultak; a munka törvénykönyve esetében a közigazgatási szervnél munkaviszonyban lévő dolgozók egyhavi személyi alapbérre jogosultak.

A határozat szerint ezen jogszabályok azzal a szöveggel maradnak hatályban, hogy "e juttatás kifizetéséről január 16-án - amennyiben ez szombatra vagy vasárnapra esik, az ezt követő első munkanapon - kell rendelkezni"; a juttatás mértéke a januári illetmény.

Korábban több munkavállalói és érdekképviseleti szervezet és egy magánszemély kérte alkotmánybírósági beadványában annak megállapítását, hogy az addig 13. haviként adott juttatás rendszerének módosítása a nyugdíjba vonulókat érdemtelenül hátrányos helyzetbe hozza, a 2004 második felében felmentett közalkalmazottakat pedig jogtalanul zárja ki e körből. Emellett - egy folyamatban lévő eljárás kapcsán - a Csongrád Megyei Munkaügyi Bíróság is a taláros testülethez fordult.

Pichler Ferenc elmondta: miután az írásos határozatot tanulmányozták, ezután határozhatják meg az azzal kapcsolatos részleteket. Tudomása szerint viszont számos minisztériumban már eddig is rendezték azokat az eseteket, amelyek méltánytalan helyzetbe hoztak dolgozókat.