Jogerősen feloszlatta a bíróság csütörtöki döntésével a hungarista eszméket hirdető Vér és Becsület Kulturális Egyesületet. A Fővárosi Ítélőtábla indoklása szerint az egyesület rendezvényein elhangzó kijelentések sértették a zsidóság és cigányság méltóságát. A Vér és Becsület tagjai új szervezet alakítását fontolgtaják. 

Jogerősen feloszlatta a Vér és Becsület Kulturális Egyesületet csütörtökön a Fővárosi Ítélőtábla. A másodfokon eljáró bíróság ezzel helybenhagyta a Fővárosi Bíróság tavaly decemberi döntését. Az első fokon eljáró bíróság azzal indokolta az ítéletet, hogy az alkotmány alapján minden embert megillet az emberi méltósághoz való jog, az egyesület rendezvényein elhangzó kijelentések azonban sértették egyes emberi csoportok, köztük a zsidóság és cigányság méltóságát. Az elsőfokú ítélet ellen az egyesület fellebbezett.

A másodfokú ítélet indoklásában a Fővárosi Ítélőtábla szintén az emberi méltóság védelmére hivatkozott, valamint arra, hogy az 1947-es párizsi békeszerződésben Magyarország vállalta, hogy feloszlat minden fasiszta jellegű politikai és katonai szervezetet. A Vér és Becsület tagjai pedig több rendezvényen hungaristának, illetve nemzetiszocialista irányultságúnak nevezték magukat.

A csütörtöki tárgyaláson a Vér és Becsület ügyvédje a véleménynyilvánítás szabadságára hivatkozott. A védelem szerint demokratikus társadalomban semmi sem korlátozhatja a véleménynyilvánítás szabadságát, még az emberi méltóság védelme sem. A védelem hozzátette: egy eszmerendszer nem lehet bűnösnek nevezni, bűncselekményeket eszmerendszerekre hivatkozva emberek követtek el.

A másodfokú bíróság elismerte, hogy a Vér és Becsület erőszakos cselekményeket nem követett el, a bíróság szerint ugyanakkor az egyesület tevékenysége alkalmas lehet a a zsidóság és a cigányság elleni gyűlöletkeltésre. A két alkotmányos alapjog, az egyesülési jog és az emberi méltósághoz való jog ütközése kapcsán a bíróság Sólyom Lászlónak, az Alkotmánybíróság korábbi elnökének, jelenlegi köztársasági elnöknek egy alkotmánybírósági határozathoz fűzött különvéleményére hivatkozott. E szerint az egyik alapjog csak akkor korlátozható, ha a másik védelme csak így biztosítható. A bíróság szerint jelen esetben a kisebbségek méltósághoz való joga csak a Vér és Becsület Kulturális Egyesület feloszlatásával biztosítható. A bíróság hozzátette: a döntés nem jelenti azt, hogy a tagok nem hozhatnak létre másfajta egyesületet, ha az megfelel a törvényeknek.

Domokos Endre János, az egyesület ügyvivője az ítélethirdetés után elmondta: felülvizsgálati kérelmet nyújtanak be a Legfelsőbb Bírósághoz. Domokos hozzátette: gondolkodnak rajta, hogy új szervezet alakítanak.

A Vér és Becsületet Becsület Kulturális Egyesületet 2001. februárjában vették nyilvántartásba. Alapító okirata szerint fiatal, mellőzött zenészek felkarolására jött létre. A csoport 2002. december végén került a figyelem középpontjába, ekkor szervezték meg Sződligeten a Fehér Karácsony nevű nemzetközi neonáci találkozót. 2003. februárjában pedig budai várban akartak megemlékezni a második világháborús német és magyar csapatok kitörési kísérletéről. A kerületi önkormányzat azonban a rendezvény időpontjára az egész várnegyedet lefoglalta. A Fővárosi Főügyészség ezt követően kezdeményezte a szervezet feloszlatását, mivel az az alkotmányba ütközően módon újfasiszta nézeteket képvisel.