Az Ábel nevet viselő férfiak személyisége titokzatos, gondolataik gyakran kifürkészhetetlenek. Szeretnek titkolózni, de ugyanakkor képesek arra, hogy mások titkait, cselekedeteiknek mozgató rugóit megfejtsék. Szenvedélyesek, gyakran az élet minden területén. Ami nem feltétlenül a heves vérmérsékletükben, sokkal inkább a kiszámíthatatlanságukban ismerhető fel. Gyakran a hirtelen kirobbanásukat hosszú hallgatás előzi meg.

Az Ábel férfinév bibliai név, Ádám és Éva második fiának a neve. Valószínűleg héber eredetű, és a jelentése: mulandóság. Lehetséges azonban, hogy asszír vagy sumér szóból származik és a jelentése: fiú.

Az Ábel nevű férfiak tele vannak vágyakkal, olyan tervekel, amelyeket vagy ők maguk szeretnének megvalósítani, vagy éppen másoktól várják el. Azonban azokról a vágyakról, amelyek megvalósítását másoktól várják, nagyon ritkán beszélnek. Sokkal inkább azt szeretnék, ha a többiek kitalálnák ezeket. De mivel nagyon kevés ember képes a mások ki nem mondott vágyait megfejteni, pláne megvalósítani, ezért az Ábel nevet viselő férfiak nagyon sokszor csalódnak. Ezeknek a csalódásoknak főleg az érzelmi kapcsolataikban van jelentősége, amelyekben eluralkodhat rajtuk a meg nem értettség érzése.

A csalódások természetesen óvatossá, még hallgatagabbá tehetik őket, amely végeredménye gyakran a magány. Szeretnék, ha tetteikre, gondolataikra, vágyaikra pozitív visszajelzést kapnának, mert minden vágyuk az, hogy a másik is azt érezze, amit ők. S természetesen ők is érezni akarják azt, amit a másik érez. Ez egy nagyon nehéz ügy, az ilyen helyzetekkel sokszor nem tudnak az emberek mit kezdeni. Ezért az Ábelek egyik legjobb kifejező eszközei azok lehetnek, amikor szavak nélkül kell a belső világukról az érzelmeikről, érzéseikről képet nyújtani. Ilyen lehet a költészet, vagy a művészet bármely ága, amely kiváló lehetőségeket ad az önkifejezésre.

Pszichológiai érzékük fejlett és erősen foglalkoztatja őket az elmúlás, a halandóság, ezért sokszor az orvosi pálya is kiteljesedést hozhat számukra, vagy minden olyan hivatás, amely az emberi lélek törvényszerűségeivel foglalkozik. Ezek a területek azok, melyek sokszor azt a hatalmat és biztonságot adják az Ábelek számára, amelyre vágynak.

Természetesen nem mindenki lehet orvos, vagy művész, ezért az élet más területei, ahol olyan lehetőséget kaphatnak a kezükbe, amelyek mások fölé emelik őket, jól érezhetik magukat. Az egyetlen problémát csak az okozhatja a számukra, hogy a hatalommal élni és ne visszaélni tudjanak. A világ egyik mozgatórugójával, a pénzzel nagyon jól tudnak bánni, főleg, ha azt mások számára kell gyarapítani (befektetések). Ha azonban a saját vagyonukról van szó, akkor a hazárdírozás ezen a téren is megjelenhet az életükben.

Párkapcsolatokban két véglet nyilvánulhat meg. Az egyik a pár szenvedélyes birtoklása, a másik a párkapcsolat teljes hiánya. Az Ábelek számára egyszerűen nem létezik középút. Ők csak feketében vagy fehérben tudnak gondolkodni, ezért az alkalmazkodás mindig a párra vár. Ha azonban a hölgyek meg tudják érteni az Ábelek lelkivilágát - anélkül is, hogy szavakkal fejeznék ki - gyümölcsöző és hosszú kapcsolatra számíthatnak.

Pogonyi Edina