Jogellenesen elkülönítették a roma gyerekeket a kerepesi Széchenyi István Általános Iskolában a kisebbségi ombudsman szerint. Az iskolában kulcsra zárták annak a folyosónak az ajtaját, amely a cigány diákokból álló gyógypedagógiai tagozat tantermeihez vezetett, mert csak így tudták elérni, hogy a diákok benn maradjanak a tanórákon. Azt is elismerték, hogy valóban statisztikát készítettek a cigány diákokról.

A kisebbségi ombudsman vizsgálatát a kerepesi Széchenyi István Általános Iskola egyik volt tanára kezdeményezte, mert szerinte az iskolában diszkriminálják a roma gyerekeket. A tanárnő konkrét iratokkal bizonyította, hogy a roma gyerekekről statisztikákat készített az iskola, és név szerint nyilvántartotta őket. Az iskolát megkerestük, de senki nem kívánt nyilatkozni. Az [origo]-hoz eljuttatott ombudsmani jelentés azonban tartalmazza az intézmény álláspontját is a kivizsgált kérdésekben.

Dr. Kaltenbach Jenő, a nemzeti és etnikai kisebbségi jogok országgyűlési biztosa megállapította, az iskola igazgatója, Nagy László pedig elismerte a jogtalan adatkezelést a jelentés szerint. Az igazgató arra hivatkozott, hogy még 2001-ben be akarták vezetni a kisebbségi oktatást, és az ehhez begyűjtött adatokat használták fel gondatlanságból a későbbiekben is. Azóta törölték a jogellenesen beszerzett adatokat.

Az [origo]-hoz eljuttatott ombudsmani jelentés szerint az intézményben a 2001-2002-es tanév végétől az iskolaépület egy új, külön szárnyában folyt a gyógypedagógiai nevelés-oktatás. A helyi cigány kisebbségi önkormányzat és az iskola igazgatója is megerősítette az eljárás során, hogy a gyógypedagógiai tagozaton tanuló minden gyerek roma származású.

Nagy László, a kerepesi Széchenyi István Általános Iskola igazgatója elismerte, hogy a "normál" és gyógypedagógiai tagozat épületrészét összekötő folyosót valóban lezárták, de csak a tanórák idején. Szerinte erre azért volt szükség, mert így akarták a gyógypedagógiai tagozaton tanuló roma gyerekeket benn tartani a tanórákon. Elmondása szerint ez nem akadályozta a gyerekeket a mellékhelyiségek használatában, viszont így nem tudtak engedély nélkül kimenni óráról, nehogy a "gyermek kikerüljön a nevelő látóköréből".

Tűz vagy más vészhelyzet esetén azonban a gyógypedagógiai tagozat diákjai és tanárai csak a két épületrészt összekötő folyosón keresztül tudnának kimenekülni, így a kulcsra zárt ajtó akár tragédiához is vezethetett volna a kisebbségi biztos szerint. "Egy oktatási intézményben minden pedagógiai problémát pedagógiai eszközökkel kell megoldani, nem lehet a diákok személyes szabadságát fizikai eszközökkel korlátozni" - áll az ombudsman jelentésében. Az iskolának más eszközökkel, például motivációval kell elérnie, hogy a tanulókat az osztályteremben tartsa, de nem zárhatja be őket ennek érdekében. Arról nem is beszélve, hogy a "bezártság" önmagában is megalázza, lealacsonyítja az embert - olvasható az ombudsmani vizsgálat anyagában.

A panaszt tevő tanárnő azt is állította, hogy a roma gyerekeket igyekeztek távol tartani a közösségi rendezvényekről, így például nem vehettek részt az iskolai farsangon. A jelentés utal arra, hogy erre nézve ellentmondásos tájékoztatást kaptak Nagy Lászlótól. A helyszíni vizsgálat során megállapították, hogy az igazgató az osztályközösségeknek és a diákönkormányzatnak megengedte, hogy eltiltsanak diákokat az iskolai rendezvényekről, pedig ilyen kizárási jogot nem biztosíthatott volna számukra. Magatartási, viselkedési problémák pedig elsősorban a kizárólag romákból álló gyógypedagógiai tagozat csoportjainál merültek fel.

Arra ugyanakkor nem találtak bizonyítékot, hogy a speciális tagozaton tanuló roma gyerekeknek korábban, még a tanítási idő alatt kellett ebédelniük azért, hogy ne találkozhassanak az ebédlőben a többiekkel. Ahogy az sem volt bizonyítható, hogy ezek a diákok származásuk miatt nem járhattak volna napközibe.

Az ombudsman jelentése szerint az iskola igyekszik kapcsolatot tartani a tanulók szüleivel és a helyi cigány kisebbségi önkormányzattal is. A CKÖ azt állítja, látogatja is az iskolát, és meggyőződése, hogy az "ide járó roma gyermekek minden segítséget megkapnak".

Ugyanakkor az Országos Közoktatási Értékelési és Vizsgaközpont (OKÉV) már korábban szakmai hiányosságokat és szabálytalanságokat tárt fel az intézményben, az ombudsman ezért is terjesztette ki a vizsgálat körét.

Gergely Zsófia