Az adatvédelmi biztos szerint jogtalanul, valószínűleg reklámcélokra gyűjtött adatokat középiskolás diákoktól a Felvételi Információs Szolgálat - közölte az Oktatási Minisztérium. A diákok személyes adatairól is tudakozódtak a vitatott kérdőívekben, amihez eleve kellett volna a szülők engedélye. A FISZ szerint a tárca ismerte a kérdéssort, amit már öt éve használtak szinte változatlanul, ráadásul eredményesen.

Az Oktatási Minisztérium közleményben hívta fel a figyelmet arra, hogy több iskolában törvénysértő adatgyűjtés zajlik: az egyik kérdőív, amelyet a Felvételi Információs Szolgálat (FISZ) juttatott el a középiskolásokhoz, nem felel meg az adatgyűjtés és adatkezelés szabályainak, ráadásul etikai problémákat is felvet. A FISZ elnöke, dr. Csikesz Tamás szerint a szolgálat 80-100 adatgyűjtő tevékenységet folytat, amelyek közül egy kutatást vizsgált az ombudsman. A tárca közleménye viszont egybemossa ezeket és azt sugallja, mintha általában merültek volna fel jogszerűségi problémák - tette hozzá.

Az oktatási tárca közleményében azt állítja, hogy szülői panasz alapján értesült a FISZ által végzett kérdőíves adatgyűjtésről és ezt követően fordult állásfoglalásért az adatvédelmi biztos hivatalához. A FISZ elnöke azonban az [origo] kérdésére azt mondta, hogy a 2001 óta már ötödik alkalommal végzett kutatásuk kérdéssorát minden alkalommal előzetesen egyeztették az OM-mel. Sőt, a tárca javaslatokat is tett a kérdésekre, amelyeket ők el is fogadtak - mondta Csikesz.

Az OM szerint az adatvédelmi biztos azt állapította meg, hogy a feltett kérdéscsoport és a kérdőív végén található, leválasztható megrendelőlap kitöltésével a FISZ olyan adatokhoz jutott hozzá, amelyeket jogszerűen nem ismerhetne meg. Ráadásul a FISZ úgy gyűjt személyes adatokat, így például a diákok nevét és lakcímét, hogy nem mondja meg, erre milyen célból van szükség. Ezt a FISZ elnöke tagadta, szerinte a kérdéssor bevezetőjéből a kutatás céljai kiderülnek. A megrendelőlap pedig, amellyel az ezt kitöltő diák ingyenes információ-szolgáltatásokat rendelhet meg, a beküldéskor lekerül a kérdőívről, így nem lehet ebből visszakövetkeztetni arra, melyik diák milyen választ adott - tette hozzá Csikesz Tamás, aki szerint a jövőben azonban megoldható, hogy a személyes adatokat tartalmazó megrendelő külön ívre kerüljön - tette hozzá. 

Az OM közleménye szerint azt is megállapították, hogy a FISZ felmérése nem tudományos célokat szolgált, sokkal inkább piackutatás, illetve közvélemény-kutatás, amely reklámtevékenységhez kapcsolódik. A kérdések egy része ugyanis a FISZ és egyéb szervezetek ismertségét, elfogadottságát térképezi fel. A lapon más cégek által pénzért megrendelt és a kérdőívbe illesztett kérdésekkel is találkozhat a felvételiző, így például a médiahasználati szokásaikról is tudakozódnak. Dr. Csikesz Tamás elmondta, valóban vannak szponzoraik, amelyekkel kapcsolatos kérdések is megtalálhatók a kérdőíven, de ezek is oktatási célúak. Így például a Diákhitel Központ által szponzorált kérdés a diákhitel megítélésére kérdezett rá.

A közleményből az derül ki, hogy a FISZ együttműködik az adatokat feldolgozó DFT Hungária Lapkiadó Tanácsadó és Reklámügynökség Kft.-vel, amely piackutatással, közvélemény-kutatással, illetve reklámtevékenységgel foglalkozik. Az OM az ombudsmanra hivatkozva azt közölte: felmerül a gyanú, hogy a FISZ és a hozzá kapcsolódó DFT a diákok érdekében nyújtott szolgáltatásával, így az ingyenes e-mailes tájékoztatókkal és nyomtatott kiadványokkal valójában a saját üzleti érdekeit palástolja, és bújtatott reklámtevékenységet folytat.

A minisztérium szerint a FISZ által végzett felmérés a közoktatási törvény szabályait is megsérti, hiszen ezek értelmében a kiskorú tanulókat érintő adatgyűjtéshez a szülő engedélyére is szükség van. A kérdőíveken azonban egyáltalán nincs szülői beleegyezéssel kapcsolatos rész vagy erre vonatkozó utalás - áll a közleményben. A FISZ elnöke szerint ez valóban így van, de egyelőre nem tudják, ezt hogy lehetne a gyakorlatban megoldani.

Az OM közleménye szerint az adatvédelmi biztos a fogyasztóvédelmi felügyelőség eljárását kezdeményezte, és a egyben a FISZ-hez fordult a kérdőív módosítása, és a jogtalanul gyűjtött adatok törlése végett. Az Oktatási Minisztérium pedig arra kérte a közoktatási intézmények vezetőit, hogy "nagy körültekintést tanúsítsanak" kérdőívekkel kapcsolatban a törvényesség betartása érdekében.

Az [origo]-nak a FISZ elnöke elmondta, a kérdőív alapján készült kutatások évek óta sikeresek, számos módon publikálták ezek eredményeit, amelyek a diákok véleményét tükrözték  olyan fontos oktatási kérdésekben, mint a kétszintű érettségi vagy a bologna-i folyamat. Ráadásul tudomása szerint az ombudsmani vizsgálat még le sem zárult, a FISZ-nek még a héten is adatokat kell szolgáltatnia az adatvédelmi biztos hivatalának. Péterfalvi Attila adatvédelmi biztos azonban az [origo]-t úgy tájékoztatta, hogy az ügyben a vizsgálat befejeződött.

Gergely Zsófia