Érthetőbbé kell tenniük a kiadónak a tankönyveiket - írja elő az oktatási minisztérium új rendelete. Kevesebb szakszó, rövidebb mondatok, több kép könnyíti majd meg a diákok tanulását, ha elkészülnek az új típusú könyvek.

Elkészült a tankönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás és az iskolai tankönyvellátás rendjéről szóló miniszteri rendelet módosítása. A tankönyvelbírálás új szempontjai az oktatási tárca szerint erősítik a tanulóközpontú szemléletet, valamint az életkornak és a tanulhatóság követelményeinek való megfelelést.

Az alsó tagozatosok tankönyveiben ezentúl 10 mondatonként, összesen legfeljebb 3 szakszó fordulhat elő. Felső tagozatban 5-re, középiskolában pedig 8-ra nő ez a szám. A rendelet kitér arra is, hogy a tankönyvekben a 150 betűhelynél hosszabb mondatok százalékos aránya ne haladja meg az első-második évfolyamon az öt százalékot, harmadik-negyedikben a tíz százalékot, a középiskolában pedig a 35 százalékot.

A minisztérium előírja, hogy a könyvek végén legyen szószedet, és átlagosan legalább egy kép vagy ábra jusson az oldalakra. A képi elemek, például a fotók, térképek vagy a grafikonok legalább 25 százalékához kell közvetlen kérdésnek kapcsolódnia, ez alól csak az idegen nyelvi és a szakmai tankönyvek kivételek.

A korábbinál nagyobb figyelmet szentel a minisztérium annak, hogy az egyenlő bánásmód követelménye a tankönyvekben is megjelenjen. Kötelező lesz vizsgálni, hogy a tankönyv megfelel-e a nemek egyenlőségének, és hogy tartalmaz-e valamilyen vallási, nemi, etnikai kisebbségre nézve sértő, gyűlöletkeltő sztereotípiát, kijelentést, fotót vagy grafikát.

Korábban a kiadók évről évre változtattak egy kicsit a könyveiken, így nem lehetett azokat átadni a következő évfolyamnak. Mostantól ilyen esetben külön eljárásban kell kérni újra a tankönyvvé nyilvánítást, így a kiadóknak kevésbé éri meg, hogy ilyen trükköket vessenek be.

A rendelet márciusban lép életbe, de a kiadók kapnak néhány hónap haladékot az átálláshoz. Augusztus végéig minden kiadó eldöntheti, hogy a régi szempontok szerint kéri-e még tankönyve jóváhagyását, de ebben az esetben, csak két évre szóló engedélyt kap. Az új szempontok alapján elbírált tankönyvek ezzel szemben ötéves engedélyt kapnak.