Nem jogsértő a koporsós temetés tiltása

2006.03.06. 11:04

Az ombudsman szerint nem sérti a kegyeleti és önrendelkezési jogot, ha - akár hosszabb időn keresztül is - a magas talajvízszint miatt nem végeznek koporsós temetéseket. Az ügyben egy szegedi eset miatt indult vizsgálat: a panaszos sérelmezte, hogy a magas talajvízszint miatt, az illetékes ÁNTSZ megtiltotta a földbe temetéseket.

"A kegyeleti és az önrendelkezési joggal összefüggésben nem okoz alkotmányos jogokkal kapcsolatos visszásságot az a jogszabályi előírás, és annak következetes, akár hosszú időn át történő tartós alkalmazása, amely magas talajvízszint esetén a koporsós temetkezést megtiltja, mert az emberi egészséghez és az egészséges környezethez való jog csak ilyen módon érvényesülhet maradéktalanul" - olvasható Lenkovics Barnabás közleményében.

A temetőket veszélyeztető magas talajvízszínt ügyében Lenkovics Barnabás azt követően folytatott vizsgálatot, hogy az Országgyűlés emberi jogi bizottságának elnöke, egy állampolgári panaszt továbbított hozzá. A panaszos sérelmezte, hogy a magas talajvízszint miatt, az illetékes Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat megtiltotta a földbe temetéseket, így halottját nem tudja végső nyugalomra helyezni Szegeden, a belvárosi temetőben, csupán kriptát bérelhet számára, vagy a város másik temetőjében, újabb sírhelyet váltva temetheti el, az elhunyt végakaratától is eltérve.

Az ombudsman vizsgálata során megállapította, hogy az ÁNTSZ intézkedése - amellyel megtiltja a településen a hagyományos koporsós temetkezést a talajvíz szintjének 2,5 méter alá süllyedéséig - a közegészség védelméhez és az egészséges környezethez való jog szempontjából sem minősíthető visszásnak.

Lenkovics Barnabás rámutatott: a jogalkotó súlyos közegészségügyi és járványügyi okokból írta elő, hogy a talajvíznek legalább két és fél méterre kell lennie ahhoz, hogy a közre nézve is biztonságos módon lehessen földbe temetni.

Az ombudsman szerint, ha egy temetőben a belvízelvezetés és a talajvízszint csökkentés nem oldható meg, és a temető belátható időn belül nem hozható olyan állapotba, hogy alkalmas legyen eredeti funkciói közül a földbe temetés betöltésére, akkor meg kell fontolni a koporsós temetések végleges megtiltását. Ezzel egyidejűleg az önkormányzatra hárul az a feladat, hogy szakértők bevonásával vizsgálatokat végeztessen, és döntsön arról, hogy van-e alkalmas területe új temető nyitására.

Az ombudsman jelentésében kifejtette azt is, hogy be kell látni: a kegyeleti érzésen felülemelkedve, a közegészség védelme érdekében, a természet szabta új feltételekhez mindannyiunknak alkalmazkodni kell.

Lenkovics Barnabás felkérte Szeged polgármesterét, hogy keressen végső megoldást a temető további sorsával kapcsolatban, és az adottságoknak megfelelően, dolgozzon ki alternatívát a koporsós temetések megoldására.

Tekintettel arra, hogy a vizsgált jelenség nem csupán Szegeden okoz problémát, hanem országos szinten több helyen, és az Alföldön különösképp, az országgyűlési biztos felkérte a belügyminisztert, az egészségügyi, a környezetvédelmi és vízügyi, valamint a földművelésügyi és vidékfejlesztési minisztert, hogy ismertessék, milyen intézkedésekkel lehet megoldani a problémát.

KAPCSOLÓDÓ CIKKEK