Hiába ébreszt fel hajnali ötkor a harangszó, ezt a vallásszabadság miatt mindenki köteles eltűrni - állapította meg az állampolgári jogok biztosa. Egy hozzá érkezett beadványban ugyanis arra panaszkodtak, hogy minden reggel felveri őket a szomszédos templom harangjának "zajkeltése".

Forrás: ORIGO
Sokan nem tudnak aludni a harangozástól

A "harangozás szabadsága" a vallásszabadság része, ezért a harangszót köteles mindenki tiszteletben tartani és eltűrni - állapította meg az állampolgári jogok országgyűlési biztosa, Lenkovics Barnabás.

Lenkovics azután indított vizsgálatot, hogy egy hozzá érkezett beadványban a panaszos kifogásolta a lakása melletti templom nagyharangjának "hajnali zajkeltését". A harang, mióta gép működteti, hajnali 5 órától óránként 5-6 percig szól, és ez a panaszos szerint lehetetlenné teszi a közelben lakók pihenését. A beadvány íróját az is zavarta, hogy hiába írt leveleket az érintett önkormányzat jegyzőjének, ő nem intézkedett az ügyben.

Lenkovics vizsgálata megállapította, hogy "a harang és használata minden keresztény felekezetben, minden közösségben s mindenütt az országban - más-más okból - a mindennapok elmaradhatatlan része lett. A harangozás és a harangszó része az európai kultúrának, nemzeti kulturális örökségünknek, valamint a helyi közösségi összetartozásnak és kötődésnek is" - írja az indoklásban az ombudsman.

A biztos szerint a harangszót és szükségességét nem lehet megítélni a mai állami és helyi jog szerint: úgy vélte, hogy a harang "funkciói" történelmi távlatban vizsgálhatók. A harangszó az egyházi előírásokon túlmenően szorosan összekapcsolódik az évezredes vallásgyakorlattal és népi szokásokkal - tette hozzá állásfoglalásában az ombudsman.

Arra is felhívta ugyanakkor a figyelmet, hogy a nem szakrális, "szolgáltatási jellegű" harangozás, például időjelzés kereteit országos vagy helyi jogszabály is meghatározhatja, de csakis az azonos szintű egyházi fórummal egyeztetve és a vallásszabadság alkotmányos követelményeit tiszteletben tartva.

Lenkovics arra kéri a helyi jegyzőt, hogy a kérdést tárja a helyi önkormányzat, az egyházközség és az illetékes megyéspüspök elé. "Ezek véleményét, javaslatait egyeztetve pedig készítsen elő döntési javaslatokat a konszenzuson alapuló helyi szabály megalkotása céljából" - áll az országgyűlési biztos határozatában.