Az is orvosi kísérlet, ha egy kutató egy beteg adatait használja fel tudományos kutatásokra, úgy, hogy a páciens nincs is jelen - mondta ki állásfoglalásában az adatvédelmi biztos. Ezért az ombudsman szerint a beteg személyiségi jogainak védelmében ilyen esetekben is szükség van az érintett hozzájárulására vagy más adatvédelmi intézkedésre.

Nem kell a betegnek fizikailag jelen lennie ahhoz, hogy az adatain végzett tudományos kutatás is orvosi kísérletnek minősüljön - állapította meg az adatvédelmi biztos nemrég kiadott állásfoglalásában. Ez azt jelenti, hogy az is emberen végzett tudományos kutatásnak számít, ha egy orvos a beteg beazonosítható adatait használja fel kísérleti célokra. Ebben az esetben pedig nemcsak a beteg tényleges, fizikai megvizsgálásához, de a betegek egészségügyi adatain sem lehet kutatásokat végezni etikai bizottsági engedély, illetve az érintett hozzájárulása nélkül - tartalmazza az állásfoglalás.

"A tudományos kutatásokkal kapcsolatos adatkezelést állampolgári kezdeményezésre vizsgálta az ombudsman" - mondta Sziklay Júlia, az Adatvédelmi Biztos Irodájának főosztályvezető-helyettese, aki szerint ezen a területen meglehetősen nagy összevisszaság uralkodott. Az egészségügyi törvény is kimondja, hogy gyógykezelés során a betegek a személyes adataik kezelésébe a gyógyulásuk érdekében egyeznek bele, a későbbi orvostudományi kutatásokba már nem.

"Ha például egy orvos szeretne egy ritka betegségcsoportot tanulmányozni, akkor be kell tekintenie orvosi kartonokba, amelyek személyes adatokat is tartalmaznak. Eddig az intézmény vezetőjének - esetleg az adatvédelmi felelősnek - az engedélyével erre lehetősége volt" - mondta a főosztályvezető-helyettes. Ha viszont az adatokkal végzett tudományos kutatást is orvosi kísérletnek tekintjük, akkor nem mindegy, hogy az adatok kezeléséhez kell-e az érintett beleegyezése. Kérdés az is, ki adhat erre engedélyt: vajon az intézményvezető, az adatvédelmi felelős vagy az intézmény etikai bizottsága - olvasható az ombudsman állásfoglalásában.

Az adatvédelmi biztos az Egészségügyi Tudományos Tanács véleményét is kikérte az ügyben, amely szintén megerősítette, hogy az ilyen kutatásokat is csak etikai vizsgálat után, jóváhagyott kutatási terv birtokában lehet elvégezni. Az adatvédelmi biztos ezért a tudományos kutatók és az egészségügyi intézmények figyelmét kívánta felhívni arra, hogy a betegek személyiségi jogainak védelme érdekében tudományos kutatás céljára lehetőleg anonimizált adatokat használjanak fel, és fokozottan ügyeljen arra, hogy a gyógykezelés céljából "rábízott" adatok nehogy más személyhez kerülhessenek.

"Az is lehet, hogy a jövőben a megoldást egy külön nyilatkozat jelentheti, amelynek az aláírásával a páciens vagy előzetesen, vagy a más célra kiszolgáltatott adatok felvétele után hozzájárul ezek felhasználásához tudományos kísérletek során" - mondta az ombudsman munkatársa, aki hangsúlyozta: az állásfoglalás nem "orvosellenességből" íródott, hanem a betegek adatainak védelmében.

Gergely Zsófia