Jogsértő módon kérdezgettek diákokat családi hátterükről - állapította meg az adatvédelmi biztos. Az ombudsman jelentése szerint ugyanis a felmérést lebonyolító SuliNova Kht. nem tájékoztatta megfelelően a szülőket és diákokat az iskolai kompetenciateszthez csatolt, a gyerek családi hátterét, a családok anyagi helyzetét firtató háttérkérdőívre adott válaszok felhasználásáról.

Kifogásolta a SuliNova Kht. által lebonyolított iskolai felméréshez tartozó háttérkérdőíveket Péterfalvi Attila adatvédelmi biztos, aki szerint a kérdőívek olyan adatokat tartalmaztak, amelyeket az iskola nem kezelhet. Péterfalvi megállapította, hogy a SuliNova megsértette az adatvédelmi törvényt, mivel a válaszok felhasználásáról nem tájékoztatta megfelelően a szülőket és a diákokat. Az ombudsman telefonon kapott bejelentést arról, hogy a kérdőívek a gyermekek családi hátterére, a család anyagi helyzetére vonatkozó kérdéseket tartalmaznak.

"A SuliNova Kht. mindent megtett azért, hogy jogszerűen járjon el a kompetenciamérésnél, az adatvédelmi biztos megállapításainak megfelelően pedig a jövőben részletesebb tájékoztatást adnak arról, hogy a kérdőívre adott válaszokat miként használják fel, és arra is figyelnek, hogy az iskola ne juthasson hozzá a személyes válaszokhoz" - közölte a SuliNova Kht. Értékelési Központjának vezetője, Balázsi Ildikó az ombudsman megállapításaira reagálva.

"Mind a kérdőívre, mind a háttérkérdőívre egy, az iskola, a település, az évfolyam és az osztály kódját tartalmazó generált kódszámot írtak rá, amely alapján a felmérést készítők nem tudják azonosítani a diákokat, az iskolák azonban ez alapján köthetik össze a teljesítményeket a gyermekkel" - magyarázta Balázsi. Hozzátette: ha a szülő nem járul hozzá, a tanulói háttérkérdőív adataihoz az iskolák nem férhetnek hozzá.

Pála Károly, a felmérések szakmai lebonyolításáért felelős SuliNova Kht. szakmai igazgatója az MTI-t arról tájékoztatta, hogy a törvény által előírt országos, négy évfolyamon végzett felmérés megbízható eredménye érdekében kérték a háttérkérdőív kitöltését, amelyből a gyermekek szociokulturális indíttatásairól kaphattak tájékoztatást. Pála hangsúlyozta, hogy a háttérkérdőívet a gyermekek önkéntes alapon, otthon, a szülőkkel együtt tölthették ki. Nem szerepelt rajta a gyermek neve és lakcíme, ugyanakkor kérték a születési dátum, az irányítószám és a település nevének feltüntetését.

Pála Károly kifejtette, hogy a kérdőíven a család anyagi, kulturális helyzetére vonatkozó kérdések szerepeltek, például hogy a gyermek járt-e óvodába, ismételt-e osztályt, milyen típusú iskolában, milyen tantervű osztályban tanul. Megkérdezték a szülők iskolai végzettségét, s azt is, hogy a családban van-e számítógép és hány könyvük van. Pála szerint ezek a kérdések az iskolák teljesítményének igazságos összehasonlítását szolgálták.

"Az állásfoglalás azt tartalmazza, hogy a jövőben tartsák be maradéktalanul az adatvédelem követelményeit a kérdőívek kitöltése, illetőleg feldolgozása kapcsán" - mondta az ombudsman, akit az MTI a Magyar Nemzet kedden megjelent cikke kapcsán keresett meg.

Péterfalvi Attila június elején jelentette be, hogy vizsgálatot indít az általános és középiskolákban végzett országos kompetenciaméréshez csatolt háttérkérdőívekkel kapcsolatban. Az eset kapcsán nem kellett elrendelni az adatok törlését, mert az iskolák nem tárolták a kérdőívre adott válaszokat. A SuliNova Kht. szakmai igazgató elmondta: intézkedtek arról, hogy a továbbiakban névvel ellátott kérdőívet egyik szervezeti egységük sem kérhet.