Az ombudsman szerint semmi sem tiltja, hogy kettőnél többen is tanúskodjanak a házasságkötésekkor. Lenkovics Barnabás ezért kezdeményezte, hogy az önkormányzati miniszter hívja fel erre az anyakönyvvezetők figyelmét.

Az állampolgári jogok országgyűlési biztosa kezdeményezte, hogy az önkormányzati miniszter hívja fel az anyakönyvvezetők figyelmét: semmi nem tiltja, hogy házasságkötéskor kettőnél többen tanúskodjanak.

Lenkovics Barnabás annak nyomán indított vizsgálatot, hogy egy panaszos sérelmezte: az anyakönyvezető elutasította kérelmét, miszerint házasságkötésénél három tanú működjön közre. Az anyakönyvvezető úgy vélte, hogy a hatályos jogszabályok alapján nincs mód a három tanú közreműködésére.

Az ombudsman rámutatott: beszűkült, bürokratikus szemléletet mutat, ha érdemi vizsgálat és mérlegelés nélkül utasítják el a házasuló felek tanúk számára vonatkozó kérését, illetve azt a kérelmet, amely a tanúként közreműködni akaró személyek személyes adatainak kezelésére vonatkozik.

Az országgyűlési biztos szerint, ha nincs olyan alkotmányos indok, vagy más nyomós társadalmi érdek, ami kizárná a házasulók erre vonatkozó kérését, akár kettőnél többen is tanúskodhatnak házasságkötéskor. Vizsgálatában az országgyűlési biztos megállapította, hogy a tanúk számára vonatkozó rendelkezést egyedül a családjogi törvény tartalmaz, az anyakönyvvezetésről szóló jogszabályok "tanúkról" szólnak, a pontos szám meghatározása nélkül. A családjogi törvényben azonban a két tanúra vonatkozó rendelkezés diszpozitív jellegű, hiszen tanúk közreműködése nélkül is érvényesen létrejön a házassági kötelék. Kettőnél több tanú közreműködését pedig egyetlen hatályos jogszabály sem tiltja.

Az ombudsman kezdeményezte, hogy a szakminiszter hívja fel az anyakönyvvezetők figyelmét: a házassági tanúk számára vonatkozó kérelmeket érdemben vizsgálják meg, és a házasság, a család intézményének alkotmányos védelmére, valamint a személyek önrendelkezési szabadságára figyelemmel minden egyes esetben külön bírálják el.

Az ügyben korábban eljáró belügyminiszter szerint a családjogi törvényben előírt két tanú személyes adatain túlmenően, további tanú(k) adata a házassági anyakönyvben nem tartható nyilván. Az ombudsman szerint ez az eljárás nem felel meg a modern, szolgáltató jellegű közigazgatás alapkövetelményeinek, továbbá sérti a család és házasság intézményét, valamint visszásságot okoz a személyek információs önrendelkezési jogával összefüggésben.