Októberre halasztották a Fővárosi Bíróságon azt a csütörtökön megkezdődött pert, amelyet a Magyar Szcientológiai Egyház indított Péterfalvi Attila adatvédelmi biztos ellen. Az ombusman azért nem jelnet meg a bíróságon, mert Horvátországban nyaral. Az egyház egy rendőrségi szakvélemény miatt perel

Csütörtökön kezdődött meg a Fővárosi Bíróságon az a per, amelyet a Magyar Szcientológiai Egyház indított Péterfalvi Attila adatvédelmi biztos ellen. Az első tárgyalási napon azonban el is halasztották a pert október 19-ére, mert sem Péterfalvi Attila, sem jogi képviselője nem jelent meg. Az omdusman az [origo]-nak elmondta: azért nem jelent meg a bíróságon, mert a éppen a horvátországi Vir szigeten nyaral, ezért kérte is a bíróságtól a per halsztsását.

A szcientológiai egyház azért indított pert, mert az ombusman szakértői véleményt kért a rendőrségtől arról az E-méterről - elektro-pszichometerről - amit az egyház lelkészei használnak a gyóntatás során. Az adatvédelmi biztos a szakértői vélemény alapján állította, hogy az E-méter alkalmas lehet hazugságvizsgálatra, így erről az egyháznak tájékoztatni kell a híveket. Az ombusman azonban arra hivatkozva, hogy a szakértői vélemény döntéselőkészítő anyagnak számít, megtagadta annak kiadását. Az egyház ezért pert indított az adtavédelmi biztos ellen. 

Fritzlauf Lajos, az egyház vezető szerzetese és szóvivője korábban azt mondta, hogy az általuk használt E-méter nem minősül hazugságvizsgálónak, az mindössze egy fiziológiai paramétert vizsgál, amivel a szerzetesek a lelki gyötrelmek pontjait keresik.

Az adatvédelmi biztos az egyházi adatkezelési gyakoralat kapcsán fogalkozott az E-méterrel. A vizsgálat során az ombusdman megállapította, hogy az egyház olyan adatkezelést folytat - a katolikus, református és evangélikus egyházak gyakorlatával ellentétben -, ahol a hívek nem őrizhetik meg névtelenségüket. Péterfalvi szerint így az egyház adatkezelőnek minősül, vagyis eleget kell tennie az adatvédelmi törvény előírásainak.

Az adatvédelmi biztos szerint ugyanis az egyház a szcientológus hívek lelki fejlődéséről úgynevezett pc-aktákat  (preclear) vezet, amelyben a gyónási szertartásokon elhangzó személyes információkat is rögzítik. Az adatvédelmi biztos tiltakozott az ellen is, hogy az egyházba belépő tagoknak a belépéskor olyan dokumentumokat kell aláírniuk, amelyekben örökre és visszavonhatatlanul lemondanak a saját adataikkal való önrendelkezés alapjogáról. Az ombudsman állásfoglalása szerint ez a "feltétlen és visszavonhatatlan" joglemondó nyilatkozat, a személyes adatok védelméhez fűződő jog miatt nem tekinthető érvényesnek.

Péterfalvi felszólította a szcientológia egyházat, hogy az adatkezelést hozza összhangba az adatvédelmi törvénnyel, illetve, hogy pontosan határozza meg az adatkezelők személyét és az adatkezelés célját. A szcientológia egyház úgy vélte, hogy Péterfalvi túllépte hatáskörét. Szíkinger István, az egyház ügyvédje korábban elmondta: az adatokat az egyházi szabályoknak megfelelően tárolják.