Magyar nem a verespataki hatástanulmányra

2006.09.29. 19:17

A Romániának küldött hivatalos véleményében a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium nem javasolja elfogadásra a Verespatakra tervezett aranybánya környezeti hatástanulmányát. A bevont szakértők véleménye szerint a hatástanulmány téves alapkövetkeztetéseket tartalmaz, illetve az alapvető hiányosságok miatt nem javasolható elfogadásra.

A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium által felkért szakértők azt állapították meg a román környezetvédelmi minisztérium által megküldött dokumentumról, hogy az elfogult, semmilyen esetleges üzemzavar felderítését, annak elhárítását és az érintett országok tájékoztatását nem tartalmazza. A szakértők 122 pontban összefoglalt véleménye szerint a dokumentumban szereplő adatok nem adnak objektív képet a tervezett beruházás környezeti hatásairól, hiányos az alapállapot felmérése is. A hatástanulmányban nem vizsgálják a cianidhasználat alternatíváit sem.

A szakértők nem tartják megfelelőnek az esetleges bányabezárást követő környezeti rehabilitációra vonatkozó tervet sem. A hatástanulmányt vizsgáló szakértők hiányolják a monitoring rendszer kiépítésére irányuló terveket is.

A Rosia Montana Gold Corporation Verespatakon tervez ciántechnológiás aranykitermelést. A tervezett beruházás kapcsán az espoo-i egyezmény alapján indult meg a nemzetközi környezeti hatásvizsgálati eljárás. A verespataki bányával kapcsolatban készített környezeti hatástanulmányt a beruházó beadta a román környezetvédelmi minisztériumhoz, amely továbbította a dokumentumot a magyar szaktárca részére. Magyarországnak 2006. szeptember 30-ig kellett megküldeni a román fél számára a hivatalos véleményt, illetve a magyar nyilvánosság észrevételeit a hatástanulmányról. Az eljárás jelen szakaszában magyar részéről megtörtént a hatástanulmányra vonatkozó észrevételek kialakítása és megküldése Romániának.

KAPCSOLÓDÓ CIKKEK