Az Állami Számvevőszék (ÁSZ) vizsgálata szerint a magyarországi közutak olyan rossz állapotban vannak, hogy egyharamaduk azonnali felújításra szorulna. A szervezet szerint az úthálózat bővítésére fordított magyar pénzeket egyáltalán nem ellenőrizték, illetve gyakran előfordul, hogy úgy vesznek át új útszakaszokat, hogy azok minősége nem felel meg a szerződésben foglaltaknak.

Az ÁSZ ellenőrzése a 2002-2006 közötti időszakot ölelte fel és a nem gyorsforgalmi állami közutakra és azok kezelőire terjedt ki. A jelentés megállapítja, hogy Magyarországon jelenleg 31.000 kilométer hosszú állami tulajdonú országos közúthálózatot tartanak nyilván, több mint egyharmaduk állapota azonnali beavatkozást igényel. A számvevők szerint ugyanakkor a Magyar Közút Kht. irányítási szintje túltagolt, magas a vezetői létszám.

Az ÁSZ jelentéséből kiderül, hogy a közutak fenntartására és fejlesztésére az Útfenntartási és Fejlesztési Célelőirányzatból a vizsgált időszakban 155,2 milliárd forintot, a Felzárkóztatási és Infrastruktúra Fejlesztési Alapprogramból pedig 14 milliárd forintot fordítottak. A hazai társfinanszírozással EU forrásokból - PHARE, ISPA, illetve a KIOP -  elnyert összesen 44 milliárd forint is segítette a közútfejlesztéseket.  Az ÁSZ jelentésében szerepel még az European Investment Banktól kapott mintegy 63,5 milliárd összegű  közúti projekt finanszírozását segítő kedvezményes kamatozású kölcsön.

Az ÁSZ bírálja a kormányt, mert  a vizsgált időszakban komplex fejlesztési koncepció a Széchenyi Plusz Program kivételével nem volt. A szakemberek 33 projektet vizsgáltak meg, és megállapították, hogy a magyar forrású fejlesztéseknél egyáltalán nem vizsgálták, hogy mi teljesült a vállalásokból. A számvevők szerint az utak hosszú távú minőségének megtartása miatt kockázatos, hogy az átadás-átvételnél a vállalkozói díj néhány millió forintos csökkenése mellett úgy vették át az útszakaszokat, hogy például a kopóréteg, vagy az útpadka tömörsége nem a szerződésben rögzített paraméterekkel rendelkezett. Míg a közutak fejlesztése - köszönhetően az EU forrásoknak is - kiemelt figyelmet kapott, addig az úthálózat állagmegóvására, javítására fordított pénzek nem nőttek, így a közutak állapotánál az alapvető elvárásként csak a legalacsonyabb, - a minimálisan elvégzendő feladatokat előíró - "C" szint teljesítése valósult meg. Egy szaktanulmányt idézve az ÁSZ megállapítja, hogy a burkolat javítások hiányának halmozott értéke mára elérte a legalább 400 milliárd forintot, ezzel szemben a vizsgált időszakban erre mindössze 39 milliárd forint jutott.