Kilőtt szemű férfit mutattak Gergényinek

2006.11.17. 10:37

Díszpolgári cím

Bacsó Péter filmrendező részére

A XX. század második felének Magyarországát, jellegzetes alakjait, társadalmi viszonyait bemutató szatirikus filmjei, valamint Budapest mindennapjainak hiteles filmbeli ábrázolása elismeréseként.

Hankiss Elemér szociológus részére

A hazai és nemzetközi tudományos életben kutató szociológusként betöltött kiemelkedő szerepe elismeréseként.

Oláh György Nobel-díjas kémikus részére

A kémiai tudományok területén elért kiemelkedő nemzetközi sikereiért, valamint a tudományos életben betöltött jelentős szerepéért.

Ranschburg Jenő gyermekpszichológus, egyetemi tanár részére

A hátrányos helyzetű és veszélyeztetett gyermekek nevelése, védelme és a családi életre nevelés érdekében kifejtett, több évtizedes pedagógusi és pszichológusi munkája elismeréseként.

Sajdik Ferenc grafikusművész, karikaturista részére

Nagysikerű rajzfilmjeiért, a karikatúra eszközével megfogalmazott humanista gondolataiért, valamint a Budapestet ábrázoló, a főváros szeretetét sugárzó képeiért

Szabó Magda író részére

Eredeti és hiteles lélek- és jellemábrázolásai, a magyar és nemzetközi irodalmi életben betöltött kimagasló szerepe, valamint egész életműve elismeréséül.

Pro Urbe Budapest díj

Az Amadinda Ütőegyüttes részére

A kortárs és tradicionális ütőhangszeres zene megismertetésében, valamint a magyar és nemzetközi művészeti életben betöltött különleges szerepéért.

Bródy János zenész részére

A magyar nyelvű popzene meghonosítójaként, az Illés és a Fonográf zenekarral, később önálló előadóként elért sikerei elismeréseként.

Gálvölgyi János színművész részére

Budapest kulturális életét gazdagító művészi munkája, színpadi- és filmszerepei, valamint a magyar közönség jókedvre derítése érdekében folytatott, áldozatos tevékenysége elismeréseként.

Golub Iván főigazgató részére

A főváros kórházügyében kifejtett, magas szintű vezetői tevékenysége, valamint sikeres szakmai munkája elismeréseként.

Szirtes Tamás rendező, színházigazgató részére

A zenés színházi műfaj magyarországi meghonosításáért, valamint Budapest kulturális és művészeti életét gazdagító, több évtizedes rendezői tevékenységéért.

Ungváry Rudolf gépészmérnök, író részére

Budapest szellemi ellenálló-képességét és a polgári szabadságeszményt megtestesítő, félévszázados irodalmi, publicisztikai, tudományos és közéleti tevékenysége elismeréseként.

Budapestért díj

Bodó Sándor etnográfus, muzeológus, múzeumigazgató

A Budapesti Történeti Múzeum kiemelkedő tudományos kutatási, várostörténeti és közművelődési tevékenységének, nemzetközi színvonalú kiállítási munkájának szervezéséért, irányításáért.

Cseh László úszó

A magyar versenyúszásban betöltött szerepéért, a 2006-os budapesti Európa-bajnokság legeredményesebb férfi versenyzőjeként, valamint olimpiai bronzérmesként megszerzett nemzetközi elismertségéért.

Erick van Egeraat építész

Nemzetközileg elismert építészként a fővárosban megalkotott építészeti remekek megtervezéséért.

Fodor Péter könyvtárigazgató

A budapesti lakosság művelődése, tanulása érdekében végzett munkájáért, a Fővárosi Könyvtár 100 éves hagyományainak folytatásában, továbbfejlesztésében, a könyvtári hálózat korszerűsítésében vállalt szerepéért.

Gergényi Péter rendőr vezérőrnagy

Budapest rendőrfőkapitányaként a főváros közbiztonságának megszilárdítása érdekében végzett intenzív és innovatív munkájáért.

Gerő András történész

A főváros történelmének, építészetének, kultúrájának, társadalmának kutatásáért és eredményeinek magas színvonalú megjelenítéséért.

Horváth Ákos tűzoltó hadnagy (posztumusz)

2006. augusztus 8-án a Budapesti Műszaki Egyetem épületében keletkezett tűz oltásakor, szolgálati kötelezettsége teljesítése során, tragikus körülmények között bekövetkezett hősi halála emlékére.

Katona András közlekedési mérnök

A Közlekedési Múzeum nemzetközi színvonalú megújításáért, a budapesti tömegközlekedés, a városi közlekedés történeti értékeinek felkutatásáért és megismertetéséért.

Kovács Ágnes úszó

A magyar versenyúszásban betöltött szerepéért, Európa- és világbajnokként, valamint olimpiai aranyérmesként megszerzett nemzetközi elismertségéért.

Muszbek Katalin igazgató főorvos

A Magyar Hospice Alapítvány megteremtésében, működtetésében, fejlesztésében vállalt meghatározó szerepéért.

Pintér Gábor tűzoltó főhadnagy (posztumusz)

2006. augusztus 8-án a Budapesti Műszaki Egyetem épületében keletkezett tűz oltásakor, szolgálati kötelezettsége teljesítése során, tragikus körülmények között bekövetkezett hősi halála emlékére.

Reppman Károly tűzoltó hadnagy (posztumusz)

2006. augusztus 8-án a Budapesti Műszaki Egyetem épületében keletkezett tűz oltásakor, szolgálati kötelezettsége teljesítése során, tragikus körülmények között bekövetkezett hősi halála emlékére.

Richard Joos igazgató

A Budapest és Stuttgart közötti fürdővárosi kapcsolat megteremtésében és ápolásában betöltött meghatározó szerepéért.

Rózsa István kulturális producer

A főváros kulturális életében betöltött több évtizedes szervezői tevékenységéért, a legendás "Tabán koncertek" sikeres újraindításáért.

Sattupathu Vaidyanatha Mani ügyvezető igazgató

A fővárosi egészségügy, oktatás, valamint gyermeksport területén betöltött széleskörű támogató tevékenységéért.

Szilágyi Mihály főosztályvezető

A főváros árvízvédelme érdekében kifejtett több mint három évtizedes tevékenysége elismeréseként.

Tamás Béla ügyvezető igazgató

A városrendezés területén kifejtett több évtizedes kiemelkedő szakmai, vezetői tevékenysége elismeréseként.

Tosics Iván szociológus

Budapest Városfejlesztési Koncepciója kidolgozásának irányításáért, a főváros és agglomerációja szociológiai kutatásában kifejtett eredményes munkájáért.

Vajda Ferencné városvédő, helytörténész

A Budapesti Városvédő Egyesület ifjúsági munkájának szervezéséért, több évtizedes városvédő és honismereti munkájáért, a határon túli magyar fiatalok körében végzett ismeretterjesztő és városismertető munkájáért.

Zacher Gábor orvos

A hajléktalanok, szenvedélybetegek, belgyógyászati balesetet szenvedők körében végzett gyógyító munkájáért, magas szintű felvilágosító, tanácsadó tevékenységéért.

2006. évi Úszó Európa Bajnokság Szervező Bizottsága

A kiemelkedő színvonalú, nemzetközileg is elismert sportesemény nagysikerű megszervezéséért, lebonyolításáért.

A Critical Mass kerékpáros felvonulás szervezői

A városi kerékpározás, mint alternatív közlekedési lehetőség népszerűsítőjeként a fővárosiak közlekedési kultúrájának javításáért tett erőfeszítéseik elismeréseként.

A Nyócker! című animációs film alkotói részére

Budapest tipikusan nagyvárosi jelenségeit, a konfliktusok, társadalmi tünetek ironikusan romantikus, életszerű formában történő megjelenítéséért.

Baltazár Színház Alapítvány

A fogyatékos emberek világát bemutató, számukra teljes értékű életet és önkifejezési, alkotási lehetőséget nyújtó színházi munkáért, a társadalmi esélyegyenlőség erősítéséért.

Egressy Gábor Kéttannyelvű Műszaki Szakközépiskola nevelőtestülete

A két tanítási nyelvű oktatás magas szintű végzéséért, a széleskörű nemzetközi kapcsolatok létrehozásáért és ápolásáért, a nevelés és oktatás harmóniájának megteremtéséért.

Főváros Szolgálatáért díj
 
Csonkás István

A Szervezési Ügyosztály vezetőjeként végzett sokrétű, az egész Hivatal működésére kiható, nagy tapasztalattal és hozzáértéssel végzett kiemelkedő munkája elismeréseként.

Váriné Kőnig Edit

A Lakás Ügyosztályon végzett magas színvonalú és eredményes szakmai és vezetői tevékenysége elismeréseként.

Babják Valéria

Az Igazgatási és Hatósági Ügyosztályon anyakönyvvezetőként végzett eredményes közigazgatási munkájának elismeréseként.

Dobos Györgyné

A Fővárosi Önkormányzat vállalkozásaival és vagyonkezelésével kapcsolatos pénzügyi és gazdasági feladatok magas színvonalú ellátásáért, sikeres vezetői és szakmai munkájáért.

Drechsler István

A Fővárosi Illetékhivatalnál végzett magas színtű szakmai munkája, valamint kiemelkedő társadalmi tevékenysége elismeréseként.

Fővárosért Emlékzászló

A Fővárosi Büntetés-végrehajtási Intézet

A fővárosi és a hazai büntetés-végrehajtásban betöltött kiemelkedő szerepe elismeréseként.

Főváros Közbiztonságáért Emlékérem

Bende Péter tűzoltó vezérőrnagy

A Fővárosi Tűzoltóparancsnokság parancsnokaként Budapest tűz elleni védelmének irányításában betöltött sikeres vezetői tevékenységéért.

Bendes Győző határőr dandártábornok

A Budapesti Határőr Igazgatóság vezetőjeként a közrend biztosítása érdekében folytatott hatékony szervezői tevékenysége elismeréseként.

Dobozi József rendőr dandártábornok

A Rendészeti Biztonsági Szolgálat parancsnokaként a közbiztonság és a közrend fenntartásában való közreműködéséért.

Gergényi Péter rendőr vezérőrnagy

Budapest rendőrfőkapitányaként a főváros rendvédelmének és közbiztonságának megteremtésében vállalt kiemelkedő és sikeres vezetői tevékenysége elismeréseként.

Előző
Következő

KAPCSOLÓDÓ CIKK