- Beszéljünk egy kicsit más témáról, és ismét visszanyúlnék az áprilisi választáshoz. A második forduló előtti utolsó napon, a kampánycsend előtt ön tartott egy zártkörű eligazítást Tatán. Ott azt mondta: "Én is biztatok szombaton és vasárnap, a talpon maradt összes kerületben az én hangomon megy egy szavazásra való felhívás, amiért engem elmarasztal majd az Országos Választási Bizottság, a jogászok meg megvédenek, oszt' jó napot".
- És ment ilyen?

- Azt nem tudom, de...
- De tudhatná, ha felteszi a kérdést. Biztos tájékozódott. Ment ilyen?

- Én nem kaptam ilyen telefonhívást.
- Nyilván nem ment. Én pereltem ezért a bíróságon, és a bíróság úgy ítélte meg, hogy semmilyen jogszabálysértést nem követtem el.

- Kit perelt be?
- Már nem emlékszem pontosan. Bíróságra került az ügy, és a bíróság kimondta, hogy semmilyen jogszabálysértést nem követtem el.

- Az egy másik ügy volt. Amiről én beszélek, az el sem jutott a bíróságig, mert az OVB úgy döntött, hogy mivel zárt körben hangzott el a kijelentés, ezért nem foglalkoznak vele. Amit ön említett, az az ásotthalmi beszéde volt, arról valóban kimondta a Legfelsőbb Bíróság, hogy nem törvénysértő.
- Az a lényeg, hogy én a kampányban semmilyen jogszabálysértést nem követtem el.

- Mégis, ön szerint nem cinikus egy kicsit, hogy egy vezető politikus azt mondja, csinálhatok olyat, ami esetleg jogilag vitatott lehet, aztán a jogászok majd elintézik?
- De, cinikus lett volna, ezért nem is csináltam, mint látja. Még egyszer figyelmébe ajánlom, semmilyen jogszabályt sem sértettem meg a választási kampány során. Sem.

- Viszont mondta.
- De nem csináltam. Valóban, ezt átgondoltam, és nem csináltam.

- Tehát akkor este még átgondolta, és lefújta a dolgot?
- Még egyszer mondom: amiről ön beszél, az nem történt meg. Valóban nehéz kérdés, hogy egy magunkfajta, törvénytisztelő párt miként viselkedjen, ha azt tapasztalja, hogy ellenfele gátlások nélkül lépi át a jogszabályokat, és sorozatban követ el törvénysértéseket. Többféle lehetséges válasz is felmerült a Fideszben, és örülök, hogy végül nem vállaltuk a szabályok megsértését. Betartottuk a jogszabályokat.

- De maga a mondat elhangzott, nem?
- Maga a mondat elhangozhatott, de ilyen nem történt meg.

Fotó: Szabó Pál

- Beszéljünk a legfrissebb eseményekről is. A szombati kongresszus után erősödött a pozíciója?
- Kellett volna?

- Arra gondolok, hogy létrejött egy új testület, amely az önkormányzati képviselőket, polgármestereket tömöríti, és ezt ön vezeti. Ez erősödést jelent, nem?
- Eddig nem én vezettem? De, csak nem volt az alapszabályban. Egy párt életében, különösen, ha az az önkormányzatok pártja, mint a Fidesz, az a normális, ha az önkormányzati vezetők a legmagasabb szinten kapcsolódhatnak be a döntésekbe. Ez eddig is így volt. Ám most 260 százalékkal, majd négyezerre nőtt az önkormányzati képviselőink száma. Ezt most már bele kellett foglalnunk az alapszabályba is.

- Meddig lesz egyébként még pártelnök?
- Mindaddig, amíg bizalmat kapok a kongresszustól. 43 éves vagyok, az életkorom nem indokolja, hogy a nyugdíjazáson gondolkodjam.

- Vannak olyan emberek a pártban, akik az ön helyére léphetnek?
- Mindig is voltak: a Fidesz Magyar Polgári Szövetség kezdettől fogva demokratikus párt. Minden tisztújítás előtt elmondtam, hogy számos olyan embert ismerek, akik kiválóan el tudnák igazgatni a Fideszt.

- Mondana neveket?
- Nem. Senkit sem akarok kínos helyzetbe hozni azzal, hogy kihagyom.

- Mi a helyzet például Kósa Lajossal? Őt el tudja képzelni az ön helyén?
- Igen, Kósa Lajos kiváló ember, aki egy nagy párt irányítására is alkalmas. Komoly értéke a Fidesznek.

- Tavasszal lesz tisztújító kongresszus, számít arra, hogy lesznek más jelöltek önön kívül?
- Az alapszabály erre lehetőséget ad, ezért egészen a kongresszusi jelölés lezárásig ez nyitott kérdés.

- De nem tartja valószínűnek.
- Nem befolyásol. Mindenképp megmérettetem magam.

- Ez ugyan még messzebb van, de mi a helyzet a miniszterelnök-jelöltséggel? Megcélozza ezt a posztot?
- Túl van azon az időhorizonton, amit belátok.

- Pedig önt nagy stratégának mondják, és csodálkoznék, ha nem gondolkozott volna még el ezen.
- Túl van azon az időhatáron, amiről ma értelmesen lehet beszélni. Azt is mondhatnám, hogy idő előtti. Túl sok lehetőség van még nyitva.

- Kósa Lajos azt mondta az áprilisi vereség után, ő nem tartja valószínűnek, hogy önből még egyszer miniszterelnök-jelölt lesz. Ezen talán ön is elgondolkodott, mégiscsak a párt egyik erős embere mondta.
- Ez egy demokratikus párt. Mi értéknek tartjuk, ha valaki elmondja a véleményét. Ma azonban ennél sokkal fontosabb és aktuálisabb kérdések is vannak. Például az uniós pénzek, amelyek felhasználásának módja kulcskérdés. Központi gigaprogramokra költjük-e el az EU-s pénzeket, vagy megpróbáljuk decentralizálni az ésszerűség határáig, és inkább helyi reformokat létrehozni belőle.

- Miért nem szavazták meg akkor a választott regionális önkormányzatokról szóló kormányjavaslatot? Akkor ők dönthetnének a pénzek szétosztásáról.
- Ki mondta, hogy odaadták volna?

- Ez szerepelt az ismert kormányzati tervekben.
- Ó, boldog hiszékenység! Hányszor kell még becsapni az embereket, hogy megértsék: a szocialisták ígéretei lyukas kétfillérest sem érnek.

- Most ez azt jelenti, hogy ha a szocialisták bármit mondanak, az ön szerint hazugság?
- Garanciák nélkül minden szavuk pehelykönnyű. Úgy is száll tova. Egyébként semmi szükség választott regionális testületekre. Az újabb politikusokat, telefonokat, hivatalokat és gépkocsikat jelent. Felesleges politikai bürokráciát.

- Ha jól emlékszem, megszűntek volna a megyei önkormányzatok, és helyettük jöttek volna a regionális testületek. Ez kevesebb költséget jelent elvileg.
- Miért kellene egyáltalán megszüntetni a megyei önkormányzatokat? Miért kellene a döntéseket egyre távolabb vinni az emberektől? Nem inkább az ellenkezője volna kívánatos? Egyébként mi beadtuk a területi képviselők létszámának radikális csökkentéséről szóló javaslatunkat a parlament elé, de azt a szocialisták leszavazták. Semmi akadályát nem látom annak, hogy a megyei vagy a városi szintre vigyük az uniós forrásokról szóló döntéseket. Itt megint csak nem válságkezelésről, nem átmeneti állapotról van szó, hanem ahogy a szocialisták is mondják, egy új Magyarországról. Amelyben az EU-s pénzek sorsa nem helyben dől el, hanem gigaprogramokba öntik. Ma 90-10 százalék az arány az EU-s pénzek központi és helyi felhasználása között. Meg kellene ezt fordítani, és intézménybezárások helyett helyi reformokat indíthatnánk ebből a hatalmas összegből.

- Önnek a mostani Magyarország tetszik?
- Az a kérdés, hogy egy rondábbat akarunk vagy egy szebbet a mostani helyett. Amit ők akarnak, az rosszabb lesz. Mi nem azért szeretjük a hazánkat, mert nagy, hanem mert a miénk. Vagyis a mostani elárult, becsapott, kifosztott és megalázott állapotában is hűségesek vagyunk hozzá. A szocialisták által megcélzott új Magyarországból nem kérünk. Ferde az ábrázatja.

Pethő András

Fotó: Szabó Pál