A részben állami tulajdonú Földhitel- és Jelzálogbankot nemrég vizsgáló Állami Számvevőszék jelentésében szóvá tette, hogy az utóbbi négy évben megsokszorozódtak egyes vezetők jövedelmei a pénzintézetnél, bár összegszerűen nem tartja soknak a juttatásokat a vizsgálat szerint egyébként megfelelően működő banknál. Az ÁSZ a pénzügyminiszterhez fordult aggályaival, míg az FHB vezérigazgatója szerint valóban "meglepő" a növekedés, de indokolható.

"Az ilyen rendkívüli mértékben növekvő jövedelem egy magánbank esetében megengedhető, de egy jórészt állami irányítású banknál legalábbis furcsa" - fogalmazott Kemény Emil, a december végén nyilvánosságra hozott számvevőszéki vizsgálat végrehajtásának felelőse az [origo] megkeresésére. Az FHB (Földhitel- és Jelzálogbank Rt.) ugyanis félig állami tulajdonban van és az állami tulajdonrész kezelője az ÁPV Rt., azon keresztül pedig a Pénzügyminisztérium.

Az Állami Számvevőszék (ÁSZ) jelentése szerint az igazgatóság elnökének a cégtől származó jövedelme öt év alatt több mint huszonkétszeresére emelkedett. Az igazgatóság többi tagja esetében a növekedés mértéke több mint tizenegyszeres. Ez főként a két éve elindított vezetői részvényjuttatási programnak köszönhető, melyről a bank közgyűlése döntött azért, hogy a cég növelni tudja a tőzsdei teljesítményét.

A kormány 2003 tavaszán döntött arról, hogy tőzsdén értékesíti az FHB részvényeit. Az akkori döntés értelmében 50 százalék plusz egy szavazat állami kézben maradt és a többi részvényt kínálta fel még abban az évben az ÁPV Rt. megvételre. A közgyűlés által elhatározott részvényjuttatási program keretében pedig a társaság kiemelt vezetői ellenérték nélkül jogosultak részvényekre - olvasható az ÁSZ-jelentésben.

Öt évvel ezelőtt a bank forgalma is töredéke volt a mostaninak, s akkor még teljes mértékben az állam volt a tulajdonos. A vezetés mostani tagjai szerint akkor állami hivatalnokok jelképes tiszteletdíjakért, melléktevékenységként ültek az igazgatóságban és azokhoz az összegekhez képest tűnik a növekedés jelentősnek.

"Nem a jövedelem mértéke a kirívó, hanem a növekedése" - vélte Tóthné Nagy Éva, az ÁSZ-ellenőrzés vezetője, aki szerint a bankszférában az ekkora vezetői jövedelmek - összeget nem árult el -, még a sokszoros emelkedés ellenére is a szerényebbek közé tartoznak.

"A jövedelem-növekedés aránya valóban meglepőnek tűnik, de indokolható" - mondta az [origo]-nak Gyuris Dániel, az FHB vezérigazgatója. Szerinte ugyanis a részvény-juttatásokkal akkor lehet sokat keresni, ha a cég nyereséges, vagyis az árfolyam jól alakul. Márpedig az FHB veszteséges bankból nyereségessé vált - mondta a vezérigazgató. Az igazgatóság tagjainak juttatott részvényekről pedig a közgyűlés döntött, nem az igazgatóság - tette hozzá.

Az idén a közgyűlés újabb vezetői részvényjuttatási programot hirdetett meg, amely könnyebbé tette a részvényszerzést: "míg korábban a részvényjuttatáshoz a feltételeknek együttesen kellett teljesülniük, addig az új programban az egyes feltételek teljesítése már önmagában is részjuttatásra ad jogosultságot" - olvasható a jelentésben. Az új program is kétéves, ami az ÁSZ szerint túl rövid idő, ugyanis "a rövid távú nyereség-érdekeltséget helyezi előtérbe" a számvevőszék szerint.

Az új programban az igazgatósági tagok részvényszerzését olyan feltételekhez is kötötték, amelyről maga az igazgatóság határoz. "Mi nem azt mondtuk, hogy emiatt konkrét visszaélés történt, csak azt, hogy fennáll a lehetősége" - mondta az [origo]-nak Tóthné Nagy Éva.

A jelentésben az is szerepel, hogy a tisztségviselők túl gyakran cserélődtek a banknál, és ez "nehezíti a bank stabil és kiszámítható irányítását". Gyuris Dániel szerint ennek a menedzsment sem örül, erről azonban nem ők döntenek: végső soron "a főtulajdonos, vagyis a kormányzat cseréli őket" - fogalmazott.

Az ÁSZ-jelentés hangsúlyozza azt is: a felsorolt aránytalanságok nem szabálysértések, mindössze - Kemény Emil szavaival - "nem etikusak", vagyis az ÁSZ inkább "egy jelenségre akarta felhívni a figyelmet". Egyébként nem találtak szabálytalanságokat vagy jogszabálysértést a cég működésében.

Az ÁSZ a vizsgálat végén mindennek ellenére azt javasolta a pénzügyminiszternek, hogy vizsgálja felül az igazgatóság tagjainak "ösztönzési rendszerét", és módosítsa a részvényjuttatás feltételeit úgy, hogy ezt ne befolyásolhassák azok, akik a részvényeket kapják. A pénzügyminiszter a közelmúltban levélben utasította az FHB irányítóját, az ÁPV Rt-t, hogy tegyen lépéseket az ügyben. Ezzel kapcsolatos kérdéseinkkel - köztük azzal, hogy az új részvényjuttatási programot módosítják-e az ÁSZ-jelentésben javasoltak szerint - megkerestük az ÁPV Rt-t, de nem kaptunk választ.

Wirth Zsuzsanna