Csökkent a politikusokba vetett bizalom

2007.01.05. 18:39

Az elmúlt hat évben nőtt az emberek bizalma a bíróságok és csökkent a politikai szereplők iránt a TÁRKI friss felmérése szerint. 2000 óta a politikai pártokban a megkérdezettek mindössze 1-3, a kormányban 10 százaléka bízik teljes mértékben.

A kutatóintézet a mintába került személyeknek 2000-ben, 2004-ben és 2006-ban is feltette a kérdést, hogy mennyire bíznak vagy nem bíznak meg a bíróságokban, a kormányban, a köztársasági elnökben, illetve a politikai pártokban. 

Az adatokból kiderül, hogy a felnőtt magyar lakosság körében a felsorolt intézményekkel szembeni bizalom mértéke nagyon alacsony: az elmúlt hat évben a megkérdezettek kevesebb, mint negyedének a bizalma volt teljes mértékű. A bíróságokban teljes mértékben megbízók aránya 2000-től 2006-ig növekedett, míg hat évvel ezelőtt minden tizedik, addig 2006 decemberében minden ötödik válaszadó volt feltétel nélkül bizalommal ezen intézmény iránt.

A köztársasági elnökkel szemben már nem ennyire egyértelmű a helyzet: a vizsgált három időpont közül tavaly decemberben volt a legalacsonyabb azok aránya, akik teljes mértékben megbíznak benne. 2000-ben 24, 2004-ben 25 százalék feletti, míg 2006-ban 23 százalék körüli értéket mértek.

A politikai pártok pozitív megítélése a legalacsonyabb mértékű a lakosság körében, hiszen a pártokban teljes mértékben megbízók aránya 2000-ben és 2004-ben is csak egy, míg 2006-ban három százalék. Ez a növekedés azonban a statisztikai hibahatáron belül van - jegyzik meg a kutatók.

Az adatok azt mutatják, hogy a három vizsgált időpontban, Magyarország kormányában a lakosság kevesebb, mint egytizede bízik meg teljes mértékben. Ugyanezeket a trendeket mutatja az elmúlt hat évben azok aránya, akik a négy intézménnyel szemben negatív attitűddel rendelkeznek.

A bíróságokban egyáltalán nem bízók aránya 2000-től 2006-ig valamelyest csökkent, míg 2000-ben a lakosság 12 százaléka, addig 2004-ben és 2006-ban 9 százalékuk tartozott ebbe a kategóriába.

A köztársasági elnökkel szemben az elmúlt három vizsgált időpontban nőtt a bizalmatlanok tábora: 2000-hez képest két százalékról 12 százalékra nőtt azok aránya, akik egyáltalán nem bíznak meg benne.

A politikai pártok esetében is nőtt a bizalmatlanság: míg 2000-ben és 2004-ben minden ötödik ember, addig 2006-ban minden harmadik ember nyilatkozta azt, hogy egyáltalán nem bízik meg a pártokban.

A legnagyobb mértékű bizalmatlanság a kormánnyal szemben tapasztalható, míg hat évvel ezelőtt minden negyedik, addig tavaly decemberben minden harmadik lakos mondta: egyáltalán nem bízik meg a kormányban.

KAPCSOLÓDÓ CIKKEK