Sokan visszaéltek a kisebbségi választásokon

2007.01.19. 15:28

A 2006-os települési kisebbeségi választások visszásságaira hívta fel a figyelmet a nemzeti és etnikai kisebbségi jogok országgyűlési biztosa pénteken. Az ombudsman a vonatkozó törvény korrekcióját javasolta.

Hibás döntés volt a választási irodákra bízni a kisebbségi választási jegyzék összeállítását, a vonatkozó törvény pedig számos helyen javításra, korrekcióra szorul - állapította meg Kaltenbach Jenő, a nemzeti és etnikai kisebbségi jogok országgyűlési biztosa. A 2006-os települési kisebbségi választásokról szóló jelentést pénteken ismertették Budapesten.

Az ombudsman kifogásolta azt is, hogy a jegyzékbe való felvételről szóló döntésben az érintett kisebbségek, illetve megbízottaik nem vehettek részt. A hiányosságok miatt 119 olyan településen is tartottak kisebbségi önkormányzati választásokat, ahol a 2001-es népszámlálás során senki vagy legfeljebb hárman vallották magukat az adott kisebbséghez tartozónak - mutatott rá az országgyűlési biztos.
   
Kaltenbach szerint a visszaélések visszaszorítása érdekében szükséges, hogy a kisebbségek is közreműködhessenek a választásra jogosultak körének meghatározásában. Az ombusman úgy véli: elkerülhetetlen a jelöltállítás feltételeinek szigorítása is, a jogalkotónak ki kell zárnia annak a lehetőségét, hogy a jelöltek választásonként más-más kisebbség képviseletét vállalják fel.
   
Alapvető alkotmányossági követelmény, hogy csak azokon a településeken jöhessenek létre kisebbségi önkormányzatok, ahol erre valós igény van. Kaltenbach szerint ezért meg kellene fontolni a választás kitűzéséhez szükséges választói létszám és a kisebbségi önkormányzat megalakításához minimálisan szükséges érvényes szavazatszám felemelését.
   
A jelentésből kiderül, hogy 2006-ban 1 435 településen 2 049 kisebbségi önkormányzati választást tartottak, s ezek eredményeként 2 045 kisebbségi önkormányzat alakulhatott, ami 9,57 százalékkal több, mint négy éve. A biztos szerint nehezen hihető, hogy egyes településeken 10 vagy akár 12 olyan kisebbségi közösség él együtt, amelynek létszáma indokolja önálló képviseleti szerv létrehozását.
   
Az ombudsman közölte: azzal a kéréssel fordult az Országgyűléshez, hogy alkossa meg és a következő választásokig léptesse életbe a helyi kisebbségi önkormányzat létrehozására vonatkozó alkotmányos jog érvényesüléséhez szükséges törvényi rendelkezéseket. Ezért jogalkotási javaslattal fordult az illetékes önkormányzati, valamint igazságügyi miniszterekhez.
   
Álláspontja szerint olyan jogi garanciákat kell kidolgozni, amelyek biztosítják, hogy kizárólag az érintett közösség tagjai kérhessék felvételüket a kisebbségi választói jegyzékbe, közreműködhessenek a választói jegyzék összeállításában, s a kisebbségi jelölő szervezetek tagot delegálhassanak a szavazatszámláló bizottságokba.
   
A biztos felkérte a rendészeti minisztert arra is, hogy tekintse át: a büntető jogszabályok kellő védelmet nyújtanak-e a kisebbségi önkormányzati választás tisztaságát sértő cselekményekkel szemben. Ajánlással fordul továbbá az Országos Választási Irodához, hogy fordítson fokozott figyelmet a helyi választási irodák felkészítésére.

KAPCSOLÓDÓ CIKK