Az [origo] kisebb zavart okozott több minisztériumban, amikor tesztelni akarta a Gyurcsány Ferenc által februárban büszkén bejelentett 2007-es munkatervet. Kiderült, nem olyan egyszerű számonkérni a feladatokat a minisztériumokon, néhány esetben azonban egyértelművé vált, hogy nem sikerült tartani a határidőket.

"Úttörő vállalkozás"- jelentette ki Gyurcsány Ferenc február 15-én, amikor bemutatta a kormány idei évre szóló munkatervét. A miniszterelnök arra hivatkozva büszkélkedett, hogy ez a terv nem csak a kitűzött célokat és feladatokat sorolja fel, hanem mindegyiknél pontos határidőt és felelőst is megjelöl. Szerinte ez azért példátlan, mert a rendszerváltás óta először számonkérhetővé tették a kormány munkáját az emberek számára.

Az [origo] megpróbálkozott a számonkéréssel: az összes felelősként megjelölt minisztériumnál rákérdeztünk minden olyan feladatra, amely márciusi határidővel szerepelt a munkatervben. Kértük azt is, hogy ha sikerült befejezni a munkát, akkor mutassák meg annak eredményét. A számonkérés változó sikerrel zárult. Az Egészségügyi Minisztérium csak a cikk megjelenése után válaszolt kérdéseinkre, egy másik tárca sajtóosztályának munkatársa pedig tőlünk kérdezte meg, melyik weboldalon találja a kormány munkatervét. Segítettünk neki, de más sikerélményünk is volt: néhány minisztériumnál nehezen, de megtaláltuk a kirótt munka konkrét felelősét is.

Próbálkozásaink során úgy tűnt, vannak a minisztériumokban, akik nem is igazán értik a munkaterv lényegét. "Beütemezés, majd beszámoltatás - így működött eddig is, csak most nagyobb lett a píárja" - mondta egy több évtizede a közigazgatásban dolgozó, név nélkül nyilatkozó minisztériumi munkatárs a munkatervről. Más kollégái pedig arra panaszkodtak, ennyire általánosan hosszú távú feladatokat nincs értelme konkrét határidőkhöz kötni, mert a gyakorlat, "az élet úgyis felülírja".

A legtöbb célkitűzésben a minisztériumok mellett az Államreform Bizottság is érintett, amelynek dolga felügyelni és összefogni a reformokat. Körkérdésünk kezdetén, csütörtökön megkerestük a bizottságot is, amelynek azonban nincs külön sajtóosztálya, a tájékoztatást a Kormányszóvivői Iroda végzi, ahol azt ígérték, küldenek egy összegzést az elvégzett feladatokról.Ez végül hétfőn, a cikk megjelenése után futott be és összesen négy minisztérium feladatairól számolt be. Az alábbiakban összefoglaljuk a márciusi eredményeket.

Személyi okmányok online ellenőrzése - határidő: március

A földhivatali nyilvántartásban végrehajtott változtatásoknak köszönhetően, az elmúlt években csökkent a lakásmaffia-bűncselekmények száma. A visszaélések felszámolásához viszont szükség lenne arra is, hogy az ingatlan-átruházásoknál - valamint a cégalapításoknál is - az ügyvédek, közjegyzők online adatbázisok segítségével egyszerűen ellenőrizni tudják a hozzájuk forduló ügyfél személyazonosságát. A munkaterv szerint ezzel a feladattal az Igazságügyi és Rendészeti Minisztériumnak kellett megbirkóznia, a tárca sajtóosztályán viszont azt mondták, ez a feladat nem hozzájuk, hanem az Államreform Bizottsághoz tartozik.

A továbbhárítás azért érdekes, mert mint arra az [origo] jogásza felhívta a figyelmet, márciusban a kormány benyújtott egy törvényjavaslatot a személyi okmányok online ellenőrzésére vonatkozóan, és ennek az előkészítésében részt vett az igazságügyi tárca. Ezt utólag a Kormányszóvivői Iroda is megerősítette.

Bürokrácia-csökkentés, elektronikus közszolgáltatások - határidő: március

Az igazságügyi tárcának is részt kellett vennie azoknak a jogszabályoknak a megalkotásában, amelyekkel a "színvonalas, gazdaságosabb ügyintézés" érdekében fejlődne az e-közigazgatás. A sajtóosztály azonban a másik felelőshöz, az Államreform Bizottsághoz irányított, mivel ők fogják össze a munkát, "információ tőlük kérhető". Együtt kellett kidolgozniuk egy koncepciót a jogi túlszabályozottság csökkentésére is, ezzel az IRM sajtóosztálya szerint elkészültek, de még zajlik róla a közigazgatási egyeztetés, így nem tudni, mire jutottak.

Belvízkárok elleni védekezés - határidő: március

A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium a fő felelőse a jelentős károkat okozó belvíz elleni védekezés "új szemléletű megközelítésének". Erről az első hallásra nehezen megfogható célkitűzésről a tárca azt közölte, hogy a március 22-én elkészült munkaanyagot átadták az Államreform Bizottságnak, amely úgy döntött, hogy a többi érintett - az önkormányzati és területfejlesztési, a földművelésügyi - minisztériummal közösen hozzanak létre egy munkacsoportot. Egy hónapon belül biztosan nem készül el kormányjavaslat a kérdésről - közölte a KvVM. Addig viszont azért nem ismerhetjük meg a már kidolgozott javaslatokat, mert munkaanyagnak számítanak.

Átláthatóság és költségvetési fegyelem erősítése - határidő: március

A Pénzügyminisztériumnak szinte semmi dolga nincs ezzel kapcsolatban, csak némi egyeztetés, az egész az Államreform Bizottsághoz tartozik - utasította el a sajtóosztály, hogy bepillantást nyerhessünk a kiszámítható költségvetés érdekében folytatott munkába. A Kormányszóvivői Irodától kapott tájékoztatásból nem éppen ez derül ki, mint írják, a "problémafeltáró munka a Pénzügyminisztérium, az Állami Számvevőszék és az Államreform Bizottság együttműködésében zajlik".

A kormány menetrendje fél oldalon sorolja, milyen intézkedéssornak kell elkészülnie a büdzsé hosszú távú, hatékony tervezéséhez, de a sajtóosztály hivatalosan végül annyit közölt az [origo]-val, hogy a munka folyamatban van. A Kormányszóvivői Iroda ennél valamivel közlékenyebb volt, kiderült, hogy áprilisban tárgyalja az ÁRB a Pénzügyminisztérium "folyamatban lévő" munkájának végeredményét. Az új szabályozás 2008-ra készül el, és azt tervezik, hogy a 2009. évi költségvetés e szerint készülhet. A Pénzügyminisztérium sajtóosztálya a cikk megjelenése után ismét jelentkezett, de lényegében annyit erősítettek meg, hogy a tervben szereplő munka folyamatban van.

Felsőoktatási reformok - határidő: március

A kormányzati munkaterv szerint márciusban az Oktatási és Kulturális Minisztériumnak (OKM) volt a legtöbb dolga. Itt kaptuk a legrészletesebb összefoglalót is. Szövényi Zsolt főosztályvezető mondta el az [origo]-nak, milyen lépések történtek a felsőoktatási intézmények átláthatóbb gazdálkodása, az akkreditációs rendszer átalakítása, valamint a diplomások pályakövetése érdekében. Elmondása szerint ezeken mind évek vagy hónapok óta eredményesen dolgoznak, de egyik feladatnak a megvalósítása sem zárult le a tervben meghatározott határidővel.

Diplomások pályakövetése - határidő: március

A Szociális és Munkaügyi Minisztérium is részt vett annak a felmérő rendszernek a kialakításában, amellyel azt figyelnék, a diplomások hogyan tudnak elhelyezkedni tanulmányaik után (ez fontos lenne az egyetemek és a diplomásokat alkalmazó cégek számára egyaránt). Szivi Józseftől, az illetékes főosztályvezetőtől megtudtuk, a tárca március 28-án kapta meg az oktatási tárcától az általa kidolgozott anyagot, így értelemszerűen nem végezhettek a márciusi határidőig. A főosztályvezető szerint a program még alakul, legkorábban májusra állhat össze.

Egészségügy: egységes sztenderdek kidolgozása - határidő: március

Az eldugott falvakban élő betegek is ugyanolyan ellátást kapjanak, mint bárki más - ez is szerepel a kormány céljai között, az Egészségügyi Minisztériumnak pedig ehhez kellett márciusban elkészítenie az úgynevezett "kistérségi szintű sztenderdeket". A koncepció azonban nem készült el márciusban, igaz, a tárca állítása szerint csak pár napot késnek vele, és ezen a héten ráütik a pecsétet, majd a honlapjukra is felteszik.

Gergely Zsófia