"A munka folyamatban van" - ezt mondták szinte minden minisztériumban, amikor az [origo] ismét ellenőrizte, hogyan halad a kormányzati munka a februárban meghirdetett munkatervhez képest. Röviden összefoglalva: nem túl jól. Több hetes, de hónapos csúszásokat is találtunk. Akadt olyan feladat, amelyre már egy hónapja is azt mondták, hogy napokon belül elkészül, de azóta se fejeződött be.

"Belefér" - mondta Gyurcsány Ferenc, amikor az [origo] felvetette, hogy a kormány meghirdetett munkatervében szereplő feladatok hetekkel, sőt hónapokkal csúsznak. A múlt heti, római látogatása során adott interjúban a miniszterelnök tudósítónknak ezt azzal magyarázta: a lényeg, hogy kellően egyeztetett, az érdekeltek bevonásával meghozott döntés szülessen.

Pedig február közepén az ütemtervet a számonkérhetőség biztosítékaként harangozták be, mert a kitűzött célokat, feladatokat pontos határidőhöz és felelőshöz köti, amelynek betartatásáért az adott tárcát irányító miniszter felel. Gyurcsány Ferenc múlt héten kérdésünkre már a következőképpen fogalmazott: "Érezze magán mindenki azt a késztetést, hogy tartani kell a tempót, de azt kell mondjam, nem ez a kulcskérdés".

Úgy tűnik, a minisztériumok is osztják a kormányfő véleményét: az [origo] rákérdezett minden olyan feladatra, amely áprilisi határidővel szerepelt a munkatervben. Körkérdésünkkel ugyan nem okoztunk akkora meglepetést, mint március végén, de a végeredmény semmivel sem biztatóbb. Két kivételtől eltekintve, mindegyik államigazgatási teendőről kiderült, hogy még dolgoznak rajtuk, "folyamatban van" a befejezésük.

Csak néhány minisztériumnál engedték, hogy beszélhessünk a kirótt munka konkrét felelősével. Ezenkívül visszamenőleg is rákérdeztünk olyan márciusi feladatokra, amelyekkel már egy hónapja is késésben voltak. Kiderült, hogy még egyiket sem fejezték be. Az oktatási tárca pedig többszöri ígérete ellenére, végül egyáltalán nem válaszolt napokkal korábban feltett kérdéseinkre.

"Korai összegzést adni"

Több név nélkül nyilatkozó minisztériumi munkatárs is azt mondta az [origo]-nak, hogy gyakran, éppen a reformok összefogására létrejött Államreform Bizottság (ÁRB) miatt késnek hónapokat egy-egy szakkérdés kidolgozásával. Mint mondták, a speciális szakágazati kérdésekhez nem értő bizottságnak olykor több körben is el kell magyarázni, milyen változtatásra, miért van szükség, és mit lehet ezáltal elérni. Ennek érdekében az ÁRB alkalmanként további szakértők segítségét is igénybe veszi. Természetesen nem érthetnek minden területhez, idő kell, hogy felfogják a lényegét - tette hozzá megértően az egyik minisztériumi szakember.

A bizottság nevében a Kormányszóvivői Iroda erre reagálva azt közölte, hogy ilyen problémáról nem értesültek. A hagyományos közigazgatási egyeztetés folyamatába új szereplőként kapcsolódtak be az Államreform Bizottság szakértői, de felkészült szakemberekről van szó, így nem igaz, hogy a bizottság szakmai hátterének hiánya lassítána a folyamatot - hangsúlyozták. Sőt, éppen a fordítottját állítja a Kormányszóvivői Iroda: "sokkal inkább arról lehet szó, hogy az ÁRB magasabb szakmai és minőségi elvárásai miatt szorulnak bizonyos esetekben pontosításra az anyagok".

A reformokat felügyelő ÁRB-től is tájékoztatást kértünk arról, mely teendőket sikerült kipipálni az elmúlt hónapban. A Kormányszóvivői Iroda április 26-án, a négynapos szünet előtt azonban  azt közölte, hogy mivel a hónap nem ért véget, "korai lenne pontos összegzést adni arról, hogy mennyire teljesültek az áprilisi határidővel megjelölt feladatok". Elküldtek viszont egy összesítőt, amely a hónap közepén készült az áprilisi, illetve márciusi célkitűzésekről, ebből azonban csak az derült ki, hogy éppen milyen fázisban volt a feladatok megvalósítása.

Gondolatok már vannak

"Biztosítói modell-választás - határidő: április" - legalábbis így ütemezte be optimistán a kormány. Mostanra tehát el kellett volna dőlnie, hogy az egészségügy finanszírozását egy- vagy a több biztosítóra bízzuk-e a jövőben. Április elején az egészségügyi reform több szabálya is hatályba lépett, de a biztosítói rendszerről még javában zajlik a politikai és szakmai vita. Nem meglepő, hogy a tárca sajtóosztálya még csak megbecsülni sem akarta, mégis mi a végső határidő. Rendelkezésünkre bocsátottak viszont egy prezentációs anyagot Gondolatok a biztosítási rendszerről címmel.

Kevésbé érthető, miért nem kaptunk felvilágosítást a tárca másik két, áprilisra kitűzött feladatáról. Nem sikerült ugyanis illetékes minisztériumi munkatárssal beszélni arról, mi történt az egészségügyi dolgozók jövedelmi helyzetének és munkaidejének javítása érdekében az elmúlt időszakban. Ahogy az egészségügyi intézmények átlátható, ellenőrzött gazdálkodása érdekében tett erőfeszítéseik is rejtve maradtak. A tárca a sok állami szerv által előszeretettel használt "zajlanak a munkák" formulához folyamodott.

Egy hónapja tart a pár napos késés

A kormányzat egyik célkitűzése, hogy országszerte mindenhol - a nagyvárosoktól a legkisebb falvakig - ugyanolyan ellátásban részesüljenek a betegek, az egységesítés szabályait márciusra kellett volna kidolgozni. Mikor erre épp egy hónapja rákérdeztünk, azt a választ kaptuk, hogy pár napot ugyan késnek vele, de április elején már kinn lesz a honlapon. Mivel még most sem találtuk, ismét feltettük a kérdést. Kiderült, még egyeztetniük kell a Nemzeti Fejlesztési Ügynökséggel. Amint ez lezárul, valóban közzéteszik a honlapon - tette hozzá a sajtóosztály.

Diplomások elhelyezkedése

Rákérdeztünk egy másik márciusra beütemezett feladatra is, de még ezen is javában dolgoznak. Az oktatási tárcának múlt hónap végére a Szociális és Munkaügyi Minisztériummal (SZMM) közösen kellett kidolgoznia azt a felmérő rendszert, amely megmutatná a diplomások elhelyezkedési lehetőségeit. Az anyag eleve késve érkezett meg a szociális minisztériumba, amelynek főosztályvezetője, Szivi József elmondta, csak megfeszített munkával sikerült elérni, hogy behozzák a lemaradást. Így április végére már tényleg csak apró pontosítások, egyeztetések maradtak.

Már tavaly ősszel kész volt

A kormányzati menetrend szerint a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium egyik áprilisi feladata a víziközmű szektor átalakításának kidolgozása. A vízgazdálkodási főosztályvezető-helyettestől, Szüts Korinnától megtudtuk, hogy itt valójában a vízszolgáltatási rendszer több évig tartó, átfogó reformjáról van szó. Az új szabályozás 2008. január elsejével lépne hatályba, bár szerinte ez valószínűleg csúszni fog. A tervezet viszont elkészült, május első hetében az Államreform Bizottság elé kerül.

Mielőtt nyugtázhattuk volna, hogy sikerült az ütemtervnek is megfelelő, konkrét eredményre bukkannunk, kiderült, hogy a jogszabály valójában már tavaly ősszel készen volt. Azóta azonban tart a huzavona az ÁRB-vel az elfogadásáról, és ha ez május elején megtörténik, még csak akkor kezdődik el erről az egyeztetés más kormányzati és társadalmi szervezetekkel.

Lassú energia

Az egyik legtöbbet emlegetett kérdés mostanában az ország energiapolitikája. Az erre vonatkozó, biztonságos energiaellátást garantáló, új koncepcióval a kormányzati munkaterv szerint áprilisra kellett volna elkészülni. Ennek fő felelőse a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium, de közreműködik benne a környezetvédelmi minisztérium, illetve a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség is. A gazdasági tárca hivatalos tájékoztatása szerint a témát május elején tárgyalni fogja több közigazgatási fórum, a KvVM pedig azt közölte, hogy kezdeti fázisban van az egyeztetés a gazdasági tárcával.

Az NFÜ kommunikációs főosztálya kérdésünkre viszont azt a választ adta, hogy az energiapolitika kidolgozásával kapcsolatos feladataikat már elvégezték, véleményezték az anyagot és javaslatokkal is éltek. Hangsúlyozták, a szerepük annyi, hogy a koncepció összhangban legyen az Új Magyarország Fejlesztési Tervben és más programokban kitűzött energetikai célokkal.

A nyertesek: matricarendelet és szakképzés

A GKM azonban dicséretet is érdemel, amiért a megszabott határidőre elkészült egy feladatával: áprilisban hatályba lépett az átalakított útdíjfizetési rendszer. Az új jogszabály kiterjesztette a matricás úthasználatot, így sikerülhet a tehergépkocsi-forgalmat a jövőben a gyorsforgalmi utakra terelni. A módosítások, megváltozott fizetős útszakaszok a gazdasági tárca honlapján megismerhetőek.

A másik sikerélményt a Szociális és Munkaügyi Minisztérium okozta: Kajos László főosztályvezető-helyettes kérdésünkre beszámolt arról, hogy a szakképzési, illetve felnőttképzési rendszer megújítását szolgáló jogszabályok közül áprilisban három rendelet is elkészült, egyiket a kormány április utolsó hetében már tárgyalta is.

Gergely Zsófia